17 / 08 / 2022

Yapı Kredi Koray GYO Çankaya davası sonuçlandı!

Yapı Kredi Koray GYO Çankaya davası sonuçlandı!

Yapı kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Yapı Kredi Koray GYO Çankaya davası Yapı Kredi Koray GYO lehine sonuçlandı.Yapı Kredi Koray GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


7 Nisan 2014 tarihli Özel Durum Açıklamasında yapılan Ankara-Çankaya projesiyle ilgili Danıştay 6 Dairesince verilen firmamız lehine olan onama kararı  Ankara  9 İdare mahkemesine  geri gitmiş ve burada E: 2013/586,K:2013/1089 sayılı karar ile Danıştay 6 dairesinin lehimize olan onama kararı yönünde karar almıştı. Bunun üzerine Çankaya Yerel Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (Davacı)  Ankara 9 İdare mahkemesinin vermiş olduğu Danıştay kararına uyma ile davanın reddi  kararına  karşı yeniden Danıştay 6 dairesi nezdinde temyiz yoluna gitmiş ve temyiz incelemesi de karar düzeltme yolu açık olmak üzere yine şirketimiz lehine sonuçlanmıştı. Bugün tarafımıza yapılan tebligat ile davacı taraf yasal süreç içerisinde karar düzeltme talebinde  bulunmadığından mahkeme kararı  Şirketimiz lehine kesinleşmiştir. 

Söz konusu dava Çankaya Yerel Kalkınma ve Dayanışma Vakfının (Davacı), Çankaya Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına  karşı açtığı dava olup şirketimiz davalı idareler yanında müdahil olarak katılmaktaydı. Dava  ise Ankara-Çankaya projesinin gerçekleştiği alanla ilgili olarak; 30.12.2004 tarihli imar durumu belgesinin, Çankaya Belediyesi Encümeni'nin 23.12.2004 tarihli parsellerin tevhidi kararının, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.04.2004 tarihli 9102 sayılı ve 13.11.1995 tarihli 4304 sayılı kararının  iptali istemiyle açılmıştı. 

Özetle; Bu karar ile  Ankara-Çankaya projesi konusunda açılan ve yukarda detayları verilen  davanın mahkeme sürecinin  şirketimiz lehine sonuçlandığı kesinleşmiştir, kamuoyuna duyulur