Yapı Kredi Koray GYO Çankaya projesi davasında temyiz başvurusu yaptı!

Yapı Kredi Koray GYO Çankaya projesi davasında temyiz başvurusu yaptı!Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Başkent Ankara Çankaya projesi davasında temyiz başvurusu yaptı...


Yapı Kredi Koray GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:31 Temmuz 2013 tarihli Özel Durum Açıklamasında (ÖDA) belirtildiği üzere  Danıştay 6 Dairesi tarafından  2011/634 Esas no ile görüşülen dava dosyası  karar düzeltme aşamasında  şirketimiz lehine  bozulmuş  ardından  Ankara  9. İdare Mahkemesi, 2013/586E. - 2013/1089K. sayılı Kararı ile Danıştay 6. Dairesi'nin bozma kararına uyarak, şirketimiz lehine davanın reddine Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere karar vermişti.


Davacı Çankaya Yerel Kalkınma ve Dayanışma Vakfı'nın, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bozmaya uyma ile davanın reddi kararına karşı temyiz yoluna  başvurduğu tarafımıza bildirilmiş olup gelişmeler kamuoyuna  duyurulacaktır.