Yapı Kredi Koray GYO finansal tablolarını açıkladı!

Yapı Kredi Koray GYO finansal tablolarını açıkladı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2015 yılına ait finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Şirketten KAP'a bildirilen denetimden geçmiş konsolide raporlar şöyle;


Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan finansal tabloları için tıklayın