28 / 05 / 2022

Yapı Kredi Koray'dan ortaklık davası gelişmesi!

Yapı Kredi Koray'dan ortaklık davası gelişmesi!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi Koray ortaklık davası gelişmesini yayınladı.Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklama şöyle; 


Kap Açıklaması: 

8 Aralık 2014 tarihinde yapılan ''Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davaya ilişkin bozma ilamı'' konu başlıklı özel durum açıklamamızda bahsi geçen davaya ilişkin olarak davacı firmanın Yargıtay nezdinde karar düzeltme başvurusu yaptığı bilgisi 05.01.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. 23 Mart 2016 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ise yeniden incelenmesi için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi) gönderilen söz konusu davada; Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi'nin karar düzeltme talebini reddine ilişkin ilamı ve bozma tensip tutanağının tarafımıza tebliğ edildiği; davanın yerel mahkeme nezdinde ilk duruşmasının Yargıtay Bozma ilamına uyulup uyulmaması hususunda bir karar verilmek üzere 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşeceği bilgisisin edinildiği kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. 


Söz konusu davanın 25 Mayıs 2016 tarihinde görülen duruşmasında, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi (Kapatılan İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi) tarafından mahkeme heyet değişikliği dikkate alınarak yargıtay bozma ilamına uyulup uyulmayacağı ve davalı tarafın teminat iadesi ile ilgili dosyasının incelemeye alınması  yönünde  karar alınmıştır. Mahkeme bu nedenle yargılamayı 08.06.2016 tarihine bırakmayı kararlaştırmıştır.