27 / 09 / 2022

Yapı Kullanma İzin Belgesi 2022 harcı ne kadar?

Yapı Kullanma İzin Belgesi 2022 harcı ne kadar?

İnşaat halindeki konutlar için tamamlandığı andan itibaren izin belgesi ya da iskan belgesi olarak da bilinen yapı kullanma izin belgesi alınması gerekiyor. Peki, Yapı Kullanma İzin Belgesi 2022 harcı ne kadar? İşte tüm detaylar...Yapı kullanma izin belgesi, halk arasında izin belgesi ya da iskan belgesi olarak da ifade ediliyor ve yapılan inşaatların, belirlenen standartlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığına dair verilen belge olarak karşımıza çıkıyor. 

Belediyelerin İmar Müdürlüklerince düzenlenen, yapı ruhsat ve eklerinin, belirlenen mevzuata uygun olarak inşa edildiği takdirde verilen izin belgesini alabilmek için tüm inşaat bittikten ve yapı ruhsatı alındıktan itibaren, iki sene içerisinde inşaatın başlamış olması gerekiyor ve beş sene içerisinde bitirilmiş olması gerekiyor. 

Aynı zamanda izin belgesi alınırken; emlak vergisi, katılım payları ve iskân harçlarının ödenmesiyle birlikte, yapı içindeki her bir bağımsız bölüm için, iskan belgesi alınabiliyor. 

Yapı Kullanma İzin Belgesi 2022 harcı ne kadar?

Yapı Kullanma İzin Belgesi için gerekli belgeler neler?

-Tapu Kaydı

-Yapının adres bilgileri/ ada- parsel bilgileri

-Bağımsız bölümlerin türleri

-Arsa payları ve numaraları

-Metrekare ölçüleri

-Bağımsız bölümlerin sınıfları

-Mal sahiplerinin bilgileri

gibi bilgi ve onaylı belgeler ile belediyelerden Yapı Kullanım ruhsatı yani iskan belgeleri alınabilir.
 
Geri Dön