16 / 08 / 2022

Yapı kullanma izin belgesi nasıl sorgulanır?

Yapı kullanma izin belgesi nasıl sorgulanır?

Yapı Kullanma İzin Belgesi yapılan inşaatın belirlenmiş olan projeye uygun ve eksiksiz bir şekilde inşa edilmesi sonucunda veriliyor. Peki, bir binanın iskanı olup olmadığı nasıl öğrenilir? Yapı kullanma izin belgesi nasıl sorgulanır?İskan belgesi olarak da ifade edilen yapı kullanma izin belgesi hukuki olarak bir binanın oturulabilir olması için zorunlu olan bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Bir inşaat tüm detayları ile tamamlanmış olmasına rağmen eğer bu belgeye sahip değilse insanların oturması için resmi olarak uygun olmuyor. 

Yapı kullanma izin belgesi olmayan yapıların tamamının kullanıma açık olmadığı gibi belli bir bölümünün de oturumuna izin verilmiyor. Yapının iskanının alınabilmesi için kısmen ya da tamamen tamamlandığında resmi olarak bildirimi yapılıyor ve gerekli evraklar tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınabiliyor.

Yapı kullanma izin belgesi nasıl sorgulanır?

Yapı kullanım izin belgesi yani iskan sadece ruhsatlı yapılara verildiği gibi sadece belli kişiler tarafından alınabiliyor. Ruhsatsız inşa edilen eski binalara, inşaata ruhsatı alınmadan başlanan binalara ya da ilgili olmayan kişilere bu belge verilmiyor. 

Taşınmaz mülk için geçerli bu belgeyi inşaat sahibi, müteahhit ya da noterden alınan belge ile yetki verdiği kişiler alabiliyor. Sizin üzerinize olmayan bir yapı için iskan alamaz ve online sorgulama yapamıyorsunuz.