Yapı ve Kredi Bankası'nın 12.1 milyon TL'lik payı Koray GYO'ya devredildi!

Yapı ve Kredi Bankası'nın 12.1 milyon TL'lik payı Koray GYO'ya devredildi!Yapı ve Kredi bankası A.Ş., 10 milyon 404 bin TL nominal değerli A grubu paylar ile 1 milyon 775 bin 872 TL nominal değerli B grubu payların devri ile, (A) grubu payların Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin sahip olduğu 0,024 TL nominal değerli (A) grubu payları Koray GYO'ya devredildi.


Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifi hakkında açıklama yaptı. 

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş., şirketin sermayesinde 3 milyon 115 bin 999,976 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı paylara sahipken,

- 29 Nisan 2021 tarihinde Murat Koray'a ait 2 milyon TL, Selim Koray'a ait 2 milyon TL, Semra Turgut'a ait 2 milyon TL nominal değerli olmak üzere toplam 6 milyon TL nominal değerli (A) grubu payların devri ile, (A) grubu payların yüzde 44,69'una,

- 4 Mayıs 2021 tarihinde Süleyman Yerçil'e ait 320 bin TL nominal değerli (A) grubu payların  devri ile, (A) grubu payların yüzde 46,25'ine,

- 7 Mayıs 2021 tarihinde Nurşin Gönül'e ait 133.360 TL, Mustafa Ayhan Gönül'e ait 133.320 TL, Mustafa Sinan Gönül'e ait 133.320 TL, Burçin Bahadır Erdoğan'a ait 60 bin, Burcu Erdoğan Gönül'e ait 60 bin TL, Gülümser Erdoğan'a ait 40 bin TL nominal değerli olmak üzere toplam 560 bin TL nominal değerli (A) grubu payların devri ile, A grubu payların yüzde 49'una,

- 17 Mayıs 2021 tarihinde Yapı ve Kredi bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 10 milyon 404 bin TL nominal değerli A grubu paylar ile 1 milyon 775 bin 872 TL nominal değerli B grubu payların devri ile, (A) grubu payların Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin sahip olduğu 0,024 TL nominal değerli (A) grubu payları dışındaki tamamına sahip hale gelmiştir.

Bu kapsamda, Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin, Şirketimiz Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A) grubu imtiyazlı paylarının çoğunluğuna 17 Mayıs 2021 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan pay devirleri ile sahip olduğundan yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamış ve Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 24 Şubat 2021 tarihinde pay sahibi olan Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğdu. 

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 17.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli (B) Grubu payları için pay başına 4,6587 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında imzalanan 24.02.2021 tarihli "Pay Devir Sözleşmesi" uyarınca A ve B grubu paylara ilişkin satış bedeli 2,4750 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte, tahsil edilecek toplam 30 milyon 145 bin 500 TL'nin 18.270.000 TL'sinin peşin, kalan 11 milyon 875 bin 500 TL'sinin ise senetle ödenmesi, senetle ödenen tutar 2020 yılı değerleme raporunda "İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Göktürk Köyü, 200 ada,1 parselde kayıtlı arsa" (Göktürk arsası) için takdir edilen 39 milyon TL'nin yüzde 30,45'i esas alınarak belirlendiğinden, anılan taşınmazın inşaat ruhsatı alındığında veya anılan taşınmaz üçüncü kişilere satıldığında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek uyarlama işlemleri nedeniyle, pay alım teklifine konu (B) Grubu  paylar için ödenecek fiyatın artması ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 1 TL nominal değerli 1 adet pay için hesaplanacak pay başına devir bedelinin pay alım teklifi fiyatını geçmesi halinde, aradaki farkın pay alım teklifine cevap veren ortaklara  ödeme yapılması gerekecek.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 21 Haziran 2021 – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu  yayınlandı.

Koray GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ortaklarından Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş., Şirketimiz sermayesinde 3.115.999,976 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı paylara sahipken,

- 29.04.2021 tarihinde Murat KORAY'a ait 2.000.000 TL, Selim KORAY'a ait 2.000.000 TL, Semra TURGUT'a ait 2.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 6.000.000 TL nominal değerli (A) grubu payların devri ile, (A) grubu payların %44,69'una,

- 04.05.2021 tarihinde Süleyman YERÇİL'e ait 320.000 TL nominal değerli (A) grubu payların  devri ile, (A) grubu payların %46,25'ine,

- 07.05.2021 tarihinde Nurşin GÖNÜL'e ait 133.360 TL, Mustafa Ayhan GÖNÜL'e ait 133.320 TL, Mustafa Sinan GÖNÜL'e ait 133.320 TL, Burçin Bahadır ERDOĞAN'a ait 60.000, Burcu ERDOĞAN GÖNÜL'e ait 60.000 TL, Gülümser ERDOĞAN'a ait 40.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 560.000 TL nominal değerli (A) grubu payların devri ile, A grubu payların %49'una,

- 17.05.2021 tarihinde Yapı ve Kredi bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 10.404.000 TL nominal değerli A grubu paylar ile 1.775.872 TL nominal değerli B grubu payların devri ile, (A) grubu payların Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin sahip olduğu 0,024 TL nominal değerli (A) grubu payları dışındaki tamamına sahip hale gelmiştir.

Bu kapsamda, Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin, Şirketimiz Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin  (A) grubu imtiyazlı paylarının çoğunluğuna 17.05.2021 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.  tarafından yapılan pay devirleri ile sahip olduğundan yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamış ve Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.  tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 24.02.2021 tarihinde pay sahibi olan Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin  (B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 17.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Pay alım teklifi fiyatı Şirketimizin 1 TL nominal değerli (B) Grubu payları için pay başına 4,6587 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında imzalanan 24.02.2021 tarihli "Pay Devir Sözleşmesi" uyarınca A ve B grubu paylara ilişkin satış bedeli 2,4750 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte, tahsil edilecek toplam 30.145.500 TL'nin 18.270.000 TL'sinin peşin, kalan 11.875.500 TL'sinin ise senetle ödenmesi, senetle ödenen tutar 2020 yılı değerleme raporunda "İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Göktürk Köyü, 200 ada,1 parselde kayıtlı arsa" (Göktürk arsası) için takdir edilen 39.000.000 TL'nin %30,45'i esas alınarak belirlendiğinden, anılan taşınmazın inşaat ruhsatı alındığında veya anılan taşınmaz üçüncü kişilere satıldığında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek uyarlama işlemleri nedeniyle, pay alım teklifine konu (B) Grubu  paylar için ödenecek fiyatın artması ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 1 TL nominal değerli 1 adet pay için hesaplanacak pay başına devir bedelinin pay alım teklifi fiyatını geçmesi halinde, aradaki farkın pay alım teklifine cevap veren ortaklara  ödeme yapılması gerekecektir.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 21.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.yapikredikoray.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Bilgi formu için tıklayın
Pay alım teklifi bilgilendirme notu için tıklayın

Talep formu için tıklayın