Yapıtek Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yapıtek Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Yapıtek Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yapıtek Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bayram Hakan Kutluata tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 21 Ekim'de senyurt, Fatih Mahallesi'nde kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yapıtek Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Bayram Hakan Kutluata tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 21 Ekim'de kuruldu. 


Yapıtek Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu;Şirketin amaç ve konusu şunlardır. 1-)Her türlü müteahhitlik, inşaat taahhüt işleri ve kentsel dönüşüm projelerini; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, almak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yaptırmak. 2-)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihalelere çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6-)Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-)Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-)Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9-)Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10-)Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11-)Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12-)Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13-)İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14-)Konusuyla ilgili her türlü ölçüm,dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15-)Konusuyla ilgili her türlü yapı ve inşaat malzemelerinin toptan ve perakende olarak alım, satım, imalat ithalat ve ihracatını yapmak 16-)Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 17-)Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen imar planlama fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ile ilgili yasanın amir hükümlerine aynen uyar. 18-) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 19-)Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 20-)Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. ŞİRKET MAKSAT VE KONUSUNA ULAŞMAK İÇİN; 1-) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2-) Her türlü ihaleye katılabilir. 3-) Daire bina kiralayabilir alabilir satabilir inşaatını yapabilir. 4-) Yerli ve Yabancı sermaye kuruluşlarından dilediği ölçüde kredi alabilir verebilir ipotek rehin ve haciz koyabilir ve koydurabilir. 


Yapıtek Müteahhitlik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Fatih Mahallesi, Gümüşevler Sitesi, Bahçeyolu Caddesi, 954 Sokak, No:1 B Blok, Daire:1

pus