12 / 08 / 2022

Yaşar Altıparmak, Yeşil GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Yaşar Altıparmak, Yeşil GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Altıparmak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Cengiz Dilli oldu...Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirketin temsil ve ilzamı hakkında açıklama yaptı.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması: 
16.05.2019 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre ;
1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na  Yaşar Altıparmak, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, Cengiz Dilli'nin, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Günay Yavaş, Resul Kurt, Hacı Bayram Gökhan'ın  atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Metin Başer  ile Hamdi Selçuk Tuğrul'un da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine, 
2.) Şirketi temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Altıparmak  ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Dilli'nin Şirketin Ticaret Ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,  
3.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in ( Seri:X, N16) 28/A maddesine göre oluşturulan denetimden sorumlu komitede; Hamdi Selçuk Tuğrul'un  komite başkanı ve Metin Başer'in  üye olarak görev yapmalarına, 
4.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan kurumsal yönetim komitesine; Metin Başer'in komite başkanı, Hamdi Selçuk Tuğrul'un ve İsmail Suna'nın üye olarak görev yapmalarına, 
5.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesine; Metin Başer'in komite başkanı, Hacı Bayram Gökhan'ın da üye olarak seçilmesine,,  
Oy birliği ile karar verilmiştir.