Yatırımcıların gayrimenkul talebi artacak!

Yatırımcıların gayrimenkul talebi artacak! Yatırımcıların gayrimenkul talebi artacak!

AB Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkam Muhsin Bayrak, seçim sonrasında gayrimenkul piyasasındaki yavaşlamanın sona ereceğini ve başta Araplar olmak üzere yabancı yatırımcıların gayrimenkul talebinin artacağını söyledi.Emlak 2015 Fuarı'na İstanbul'da hayata geçirdiği 3 proje ile katılan AB Grup Holding, inşaat sektöründe çığır açacak yeni projelerinin de müjdesini verdi. Fuar kapsamında gazetecilerle bir araya gelen AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "İnşaat projelerinde % yüz yerli ve tamamen öz sermayemizle faaliyet gösteriyoruz. Fuar kapsamında görücüye çıkardığımız; Güneşli 'de hayata geçirilen 147 dairelik AB Yaşam Evleri, Valikonağı caddesinin birinci paralelinde yer alan 28 dairelik Nişantaşı Bayrak Konakları ve 90 dairelik Eyüp Eserpark Evleri bunlardan yalnızca birkaçı. Genellikle kendimize ait araziler üzerinde proje geliştirdiğimiz için de avantajlı metrekare birim fiyatları sağlıyoruz" dedi 


Siyasi istikrarla birlikte sektör yükselişe geçecek 

Seçim sonuçlarım inşaat sektörüne yansımasını değerlendiren Muhsin Bayrak, "7 Temmuz seçimleri sonrasında hükümetin kurulamamasına bağlı olarak döviz kurlarında yaşanan artış, tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de ekonomik çıkmaza soktu. 1 Kasım seçimleriyle siyasal istikrarın sağlanması umudumuzu artırdı. Konut kredi faiz oranlarının düşmesi ve buna bağlı gayrimenkulün alternatifsiz yatırım aracı olarak öne çıkması ile başta Araplar olmak üzere yabana yatırıma talebinin artması m bekliyoruz"açıklamasını yaptı. 


Maliyetlerle birlikte fiyatlar da arttı! 

Malzeme ve işçilik maliyetlerindeki artışın sektöre etkisine değinen Muhsin Bayrak, "Gayrimenkul sektörü, bir süre öncesine kadar politik atmosferdeki belirsizlik, döviz kurundaki yükseliş ve inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle zorlu bir yıl geçiriyordu. İnşaat maliyetleri arttıkça konut fiyatları da artmaya devam ediyordu. Türkiye İMSAD Eylül Ayı Sektör Raporu'na göre; konut inşaat maliyetleri, yılın ilk dokuz ayında % 5,9 oldu, ancak 2014 yılındaki yıllık % 9,5'luk artışa göre yavaşlama kaydetti. 2015'in ilk dokuz ayında yıllık işçilik maliyet artışı % 8,2 oldu. Buna karşın malzeme maliyetleri artışı daha sınırlı kalmaya devam etti. 2015'in ilk dokuz ayında yıllık inşaat malzemesi maliyetleri artışı ise % 5,2 oldu ve yıllık enflasyonun altında kaldı. İnşaat maliyetlerinin azalması, yatırımcıyı satın alma konusunda daha cesur bir noktaya taşıyacak, özellikle siyasi istikrarı müjdeleyen son seçim sonuçlan sektör temsilcileri olarak bizleri umutlandırıyor" diye konuştu. 


Kentsel dönüşümde gelinen nokta ve sorunlu konut oranı

Muhsin Bayrak, "İstanbul'da 100 hektarın üzerindeki bir alan, riskli alan ilan edildi. Türkiye genelinde 6 buçuk milyon binanın dönüşümünü sağlayacak kentsel dönüşüm kapsamında, bugüne kadar 159 proje başladı ve 2018 öngörülüyor. 200 proje ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın masasında değerlendiriliyor. Kentsel dönüşümle birlikte dairelerin metrekareleri azalsa da yapıların yenilenmesi ve lokasyon değerine bağlı olarak, konut fiyatları artışa geçiyor. Sorunlu konut konusuna gelince; hasarlı veya riskli bina stokumuz 5 milyon civarında. Bunların yenilenmesi için yapılan çalışmalar henüz yetersiz. Kağıt üzerinde çok fazla çalışma yapılmasına rağmen kayda değer bir değişim ve dönüşümden söz edemiyoruz" açıklamasını yaptı. 


İnşaat sektöründe mesleki yeterlilik şartlarının sektöre ve istihdama etkisi 

Muhsin Bayrak mesleki yeterlilik konusundaki fikirlerini şöyle ifade etti: "İnşaat sektöründe mesleki eğitimi olmayan kişilerin çalışması, mesleki eğitimin sektör açısından gerekliliğini ortaya koyan en önemli kıstas. Sektör gözetmeksizin insanların haklarının korunması gerekiyor. İnşaat sektörü doğası itibarıyla tedbir alınmadığında çok tehlikeli hale gelebiliyor. Dolayısıyla mesleki yeterlilik şartı, inşaat sektöründe gerilemeye ya da kan kaybına neden olmaz. Aksine sektöre değer katarak kaynakların artırılma sına olanak sağlar. Bu nedenle mesleki eğitim zorunluluğunun, tüm sektörlerde olduğu gibi inşa at sektörü için de, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi noktasında güçlü bir dönemeç olduğuna inanıyorum" 


İnşaat sektörünün 2015 performansı ve 2016 beklentileri 

Türkiye İMSAD 2015 Eylül Ayı Sektör Raporu'nu referans göstererek sektörün performansım değerlendiren Muhsin Bayrak, mevcut inşaat işlerinin Eylül ve sona eren üçüncü çeyreğin ardından Ekim ayında da gerilediğini; yeni alman inşaat işleri seviyesinde de düşüş gözlendiğini dile getirdi. Bayrak, "İMSAD raporuna göre, mevsimsellik etkisi ile ikinci çeyrekte artış yaşanan mevcut inşaat işleri seviyesi, üçüncü çeyrekteki 83 puan gerilemenin ardından Ekim ayında 3,7 puan daha geriledi Rapora göre, yeni alınan inşaat işleri Ekim ayında 2,8 puan gerileyerek 61,1 puan olurken; geçen yılın aynı ayına göre 2,5 puan daha düşük gerçekleşti. 2015 yılının siyasi ve ekonomik belirsizlikler le geçmesi, tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sektörünü de etkiledi Fakat ülkemizde lokomotif sektör konumunda olan inşaat sektörü, bu durumdan en fada etkilenen sektör oldu. 2016'da durumun lehimize olacağım, tüm bu belirsizliklerin ortadan kalkacağım umut ediyoruz. Beklenen tablonun gerçekleşmesi halinde, sektörün ivme kazanması kaçınılmaz olacak" dedi.


2016'da inşaat sektörü yatırıma nezdinde cazibesini geri kazanacak 

Bayrak, "Mütekabiliyet Yasası ile birlikte yabana yatırıma harekete geçti ve sektör olarak önemli bir ihracat kalemi oluşturduk. 2015 yılı sonuna kadar 5 milyar dolara ulaşması beklenen ve 2016'da 10 milyar dolan hedefleyen bir sektörden söz ediyoruz. Büyüyen ve ihtiyaçları da bu oranda artan ülkemizde gelişimin ana eksenini inşaat oluşturuyor. Her ne kadar ülkemizdeki faiz oranlan, kredi sınırlaması ve konutta KDV düzenlemesi gibi unsurlar inşaat sektörünü olumsuz etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıksa da; ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentsel dönüşüm projeleri, üçüncü köprü projesi ile yeni konut proje alanların ön plana çıkması ve mütekabiliyet yasası ve yabancıya konut satışında beklenen artış, sektörü hala cazip kılıyor. Tüm bu ayrıntılardan yola çıkarak 2016'da sektörü daha diri göreceğiz diye konuştu. 


Serra KARAÇAM/Ekonomi Gazetesi