16 / 08 / 2022

Yeni Doğuş Hurda Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Yeni Doğuş Hurda Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bayrampaşa’da 100 bin TL sermaye bedeli ile Ferdi Akıncı tarafından kuruldu.Yeni Doğuş Hurda Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bayrampaşa’da 100 bin TL sermaye bedeli ile Ferdi Akıncı tarafından kuruldu.

Yeni Doğuş Hurda Metal Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
METAL-MALZEME 1- Her türlü demir, saç, profil, köşebent, lama, paslanmazlar, sarı, bakır, alüminyum, çinko, çelik ürünleri, bakır kablo, pirinç, zamak, galvaniz, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü hurda ve hurda malzemelerin alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 3- Her türlü hurda plastik atıklarının alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak plastik atıkları toplanarak granül hale dönüştürmek. 4- Her türlü metal, plastik ve mamul maddenin ve hurda haline gelmiş malzemenin ticaretini, ihraç ve ithalini yapmak. 5- Her türlü plastik ambalaj ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin imali, satışı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6- Ekonomik ömrü kalmamış tesis ve sistemleri parçalayarak hurda olarak ekonomiye kazandırmak için giyotinler, makaslar, presler işletmek, şantiyeler kurmak bu işlerle ilgili olarak taahhütlerde bulunmak ihalelere girmek. GERİ DÖNÜŞÜM 1- Yurt içinde ve yurt dışında endüstride kullanılan her turlu maden, metal, kimyasal ve hurda malzemelerin geri dönüşümü ve kazanımı işlerini yapmak, yaptırmak, 2- Her türlü kati ve tıbbi atıkların toplanması, uzaklaştırılması, depolama işlemlerinin yapılması ve geri dönüşümü ile geri kazanılması işleri yapmak, geri dönüşü ile geri kazanılması ile ilgili tesisler inşa etmek ve işletmek gerekli lisansları, markaları, yetki belgelerini almak. 3- Her turlu yiyecek atıklar, kağıt karton, plastik, naylon, metal, teneke, demir, çelik, bakır, kurşun, kauçuk, alüminyum, cam, deri, kemik, lastik, taş, toprak, odun, tekstil, bahçe atıkları, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik ve elektronik eşyaların, koltuk ve sair ev eşyalarının, evsel nitelikli eşyalardan oluşan ve kullanılmayacak durumda olan çoğunlukla iri hacimli atıklar, konutlardan atılan atıkların, bahçe park ve piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıkları toplama, işleme ve geri dönüşümü izin her türlü işlemleri yapmak, yaptırmak. 4- Tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşimleri fiziksel, kimyasal veya bio kimyasal yöntemler le başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesini, katı atıkların konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi, ekonomiye katkı sağlanması amacıyla kompostolaştırma, enerji kazanmak üzere yakma veya düzenli depolama işlemlerini yapmak, yaptırmak, geri kazanma tesisi, kompost veya yakma tesisi gibi katı atıklardan tekrar kullanılabilir madde veya enerji elde etmek, katı atıkların hacmini küçültmek veya çevreye zararını azaltmak maksadıyla tesisler inşaa etmek, işletmek. 5- Dökme demir, demir, demir çelik, sap ve saptan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum, berilyum, kurşun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithalini ve ihracını yapmak 6- Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakir, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, şirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alim, satımı, ithali, ihracı İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ 1- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3- Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4- Kat karşılığı mesken ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.