Yeni imar kanunu ile camilerde yükseklik serbest mi olacak?

Yeni imar kanunu ile camilerde yükseklik serbest mi olacak?Yeni imar kanunu önerisinde yüksekliğin serbest olabileceği alanlara camiler dahil edildi. Öneride ‘ibadethaneler ve tarımsal amaçlı silo yapılarının kendine özgü yapıları gereği yüksek yapılar olabileceği” ifadesi kullanıldı...


TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonu’nda, imar mevzuatı başta olmak üzere pek çok yasada değişiklik öngören torba yasa önerisinde, binalarda “yükseklik serbest” uygulamasının kaldırılmasına ilişkin maddede, değişiklik yapılarak yüksekliğin serbest olabileceği alanlar arasına tarımsal amaçlı silolar ile ibadethaneler de dahil edildi. 

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonu’nda, imar mevzuatı başta olmak üzere pek çok yasada değişiklik öngören torba yasa önerisi, bazı değişiklikler yapılarak onaylandı. Önerinin “İmar planlarında bina yükseklikleri serbest (yençok) olarak belirlenemez. Sanayi alanları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında serbest (yençok) olarak belirlenmiş yükseklikler, emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri/revizyonları yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı ile belirlenir” hükmünü düzenleyen 7. maddesinde değişiklik yapıldı. Yalnızca sanayi alanlarıyla ilgili istisnanın kapsamına ‘ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları” da eklendi. Önergenin gerekçesinde ‘ibadethaneler ve tarımsal amaçlı silo yapılarının kendine özgü yapıları gereği yüksek yapılar olabileceği” ifadesine yer verildi. 

Bitlis Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılmasına yasal zemin kazandırılmasını öngören madde de kabul edilirken CHP’liler, Anayasa Mahkemesi’nin önceki iptal kararının dolanılarak Saray’a kılıf uydurulduğunu söyledi. 

‘AHLAT’ TARTIŞMASI

Muhalefetin Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kıyısına yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili düzenlemenin öneri metninden çıkarılmasına dair önergesi reddedildi. HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, bir yandan kaçak yapılara “dur” demek için yasa çıkarıldığını, diğer taraftan imarsız, plansız ve yasalara aykırı yapılan bir yapıya kılıf uydurmak için yılankavi hareketlerle yasaların etrafından dolanıldığına dikkat çekti. Yapılmak istenen yapının yerinin de yanlış olduğunu söyleyen Gaydalı, “Gerçekten Ahlat’ta bir regresyon alanı yaratılmak isteniyor ki seçilen yer, topografya olarak olabilecek en kötü noktadır. Sayın Cumhurbaşkanı, etrafında butik otellerden bahsediyor. Bu fiziksel olarak da mümkün değil. Yapılan binayı da artık kütüphane mi yaparsınız, müze mi yaparsınız bilmem ama kamunun yararlanabileceği bir mekân olarak kalabilir” şeklinde konuştu.

CHP’li İbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Ahlat’la ilgili düzenlemeyi iptal etmesine karşın yeniden getirildiğini vurgulayarak bunun, önerinin iptal kararının arkasından dolanılması anlamına geldiğini, TBMM’den geçmesi durumunda iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını aktardı. 

43 maddede yeni imar kanunu!

Yeni imar kanunuyla neler değişti?