Yeni imar yönetmeliğinde pasaj ve alışveriş merkezleri!

Yeni imar yönetmeliğinde pasaj ve alışveriş merkezleri! Yeni imar yönetmeliğinde pasaj ve alışveriş merkezleri!

Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında pasajlar ve alışveriş merkezleri yeniden düzenleniyor. İşte ticaret bölgelerinde yapılacak pasajlarda uyulması gereken esaslar..

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan Yeni İmar Yönetmeliği 1 Ekim 2017 tarihi ile yürürlüğe girecek.


Yönetmelik, plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirliyor.


Yönetmelik kapsamında pasajlar ve alışveriş merkezleri yeniden düzenleniyor. Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajlarda uyulması gereken esaslar şu şekilde sıralanıyor:


Pasajlar ve alışveriş merkezleri

Ticaret bölgelerinde yapılacak pasajların:

a)    Taban döşemesi üzerinden tavan alana kadar olan yüksekliğinin 3.50 metreden, uzunluğunun 30.00 metreden az olmaması,


b)   Her biri 1.50 metreden dar olmayan en az 2 giriş-çıkış kapısı ile yeteri kadar havalandırma bacası veya tertibatını haiz bulunması, pasaj giriş ve çıkışlarının erişilebilir olması,


c)    Birden fazla katlı olmaları halinde her bir kat arasında bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun merpen olması ve erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemelerin yapılması,


ç) Bir kısmı veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan binalar içerisinde bulunmaları halinde, diğer esas giriş merpen, asansör ve geçit gibi tesislerle, bu tesislere ayrılan yerlerin pasaj dışında ve müstakil olarak tertiplenmesi,

gereklidir.


d)   Kapasiteye bağlı olarak ilgili idaresince uygun görülen büyüklük ve miktarda çocuk oyun alanı, bay ve bayan tuvaletler, bebek bakım alanları, ilk yardım alanı ve çarşı bütününde 30 m2’den küçük olmamak üzere ihtiyacı karşılayacak büyüklükte mescit ayrılır.


Alışveriş merkezlerinde; 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com