Yeni konut yasası 2014!

Yeni konut yasası 2014!

28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek. İşte yeni konut yasası 2014 hükümleri...


Yeni konut yasası 2014!

Konut satışında yeni dönem 28 Mayıs 2014 tarihinde başlayacak. 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 28 Mayıs 2014'te yürürlüğe girmesi ile birlikte, ön ödemeli konut satışlarında, satış vaadi sözleşmelerinde yeni düzenlemeler yapılacak.


Peki, yeni yasa konut satışları için neler söylüyor? Tüketicinin hakları nasıl korunuyor?


Kanunda yer alan esaslara göre, yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz. Buna göre, maketten konut alan tüketicilerin yaşadıkları ruhsat sorunu çözülmüş oluyor.


Projede imar yasa ve yönetmeliklerine aykırı bir durum olması halinde ruhsat verilmeyecek ve ruhsatın verilmediği konut projelerinde de satış yapılamayacak.


Ayrıca, tüketici kanunu konut yasası hükümlerine göre, satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerh edilmesi zorunlu olacak.


Ruhsatı almış projelerde konutların 3 sene içerisinde teslim edilmesi gerekecek.; "Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır."


Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak. 


Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterli olacak.


Buna karşın yine ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı bulunuyor.


Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebiliyor.


Konutta yeni tüketici yasasının tam metni!