Yeni malikin tahliye hakkı!

Yeni malikin tahliye hakkı!

Ev sahipleri kira kanununda belirtilen durumların vuku bulması halinde kiracıyı tahliye edebiliyor. Kanun gereğince malikin yeni malik, ihtiyacı olması halinde kiracısından tahliyesini isteyebiliyor. İşte yeni malikin tahliye hakkı...


Yeni malikin tahliye hakkı!

Kiralamalar ile ilgili yasal esaslar, Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince, ev sahipleri kiracısını haklı bir neden olmadıkça kira sözleşmesini fesh edemiyor. Ancak kanunda belirtilen durumların vuku bulması halinde malike kiracıyı tahliye etme hakkı doğuyor.


Malik, Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa; kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebiliyor. Ayrıca kiradaki evin satılması durumunda yeni malikin tahliye hakkı da bulunuyor.


Yeni malikin, bu eve gereksinimi varsa ve bunu ispatlayabiliyorsa, tahliye bildirim şartlarına uyarak kiracıdan evi tahliye etmesini isteyebiliyor.


Yeni malikin gereksinimi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.


Yeni malikin hakları!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com