Yeni Torba Yasa kentsel dönüşümü hızlandıracak!

Yeni Torba Yasa kentsel dönüşümü hızlandıracak! Yeni Torba Yasa kentsel dönüşümü hızlandıracak!

Yeni kanunla kamulaştırmaya engel olan ‘2/3 çoğunluk kararı’ etkin hale gelecek. İmza süreçleri hızlanacağı için dönüşüme hemen başlanacak. Yasa en çok da dönüşümün simgesi haline gelen ve bir türlü yürümeyen Fikirtepe’ye yarayacakYAPIMI yıllarca süren ve boş şantiyelerin bir türlü ilerlemediği kentsel dönüşüm alanları için süreç hızlanıyor. Hazırlanan Torba Yasa ile kentsel dönüşümü uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üç önemli değişiklik yapılıyor. Değişiklikler kentsel dönüşümün kötü örneklerinden Fikirtepe için de çözüm olacak. Torba Yasa ile özellikle Fikirtepe’de bir türlü uygulanamadığından kamulaştırmanın önünde engel haline gelen ‘2/3 çoğunluk kararı’ etkin hâle gelecek. Düzenlemeyle acele kamulaştırmada ortaya çıkan tepkiler ve sorunların ortadan kalkacağını belirten Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, torbaya girecek üç değişikliği “İlki riskli alanda uzlaşmayan parselin, arsanın 2/3 çoğunluk kararıyla satılması. İkincisi riskli alan ilanında yüzde 65’lik ruhsatsız yapı kriteri. Üçüncüsü riskli alanlarda yeni inşaat yapımının 2 yıllık yasaklanması kararları” diye sıraladı.


‘179 riskli alan kısa sürede biter’

Riskli alanlarla ilgili olan düzenlemenin önemine dikkat çeken Öngören, “Riskli alanda 2/3 kararıyla uzlaşmayan parsellerin il müdürlüklerinde birkaç ay içinde müteahhit ve yatırımcı şirketlere satışı değişikliği kentsel dönüşümü uçuracaktır. Apartmanlarda dönüşüme karşı çıkanların daireleri nasıl satılıyorsa şimdi de riskli alanda dönüşüme karşı çıkan arsaların veya binaların adadaki diğer maliklere ve yatırımcı şirketlere satılacak ve bu değişikliğin riskli alan dönüşümlerinin süresini bir ya da iki yıl kısaltacak” şeklinde konuştu.


Öngören, “Torba Kanun vesilesiyle yapılan değişiklikle, Fikirtepe, Gaziosmanpaşa gibi diğer 179 riskli alanda dönüşümlerin artık bir-iki yılda tamamlanacak. Torba Kanun kentsel dönüşüme doping yaptı. Torba Kanun ile 6306 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler kentsel dönüşümü uçuracak” dedi. Bakanlık 2 yıl durdurabilecek Yeni kanunla birlikte bakanlığın riskli alanlarda her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabileceğini aktaran Öngören, şöyle devam etti: “Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin durdurulmasını 1 yıl daha uzatılabilecek. Riskli alan ilan edilen yerlerde alınan inşaat ruhsatlarının hükmü kalmayacak. Başlayan inşaatları da kentsel dönüşümde yapılacak ana projeyi engellememesi için durdurulacak.”


Terör kapsamındaki alanlar kolayca dönüşecek

DÖNÜŞÜM için gelen yeni kanunla terör kapsamındaki alanlar da hızlıca dönüşebilecek. Acele kamulaştırmada ortaya çıkan sorunlar ortadan kalkacak. Danıştay’ın iptal kararları doğrultusunda kaçak yapılaşan yerlerin dönüşüme katılacağını belirten Öngören, “Değişiklik sonucu; üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli ilan edilebilecek” dedi.10 soruda yeni Torba Yasa!Yeni Yüzyıl / Selim Ercan