Yeni yasadan eski kiracıya iyi haber

Yeni yasadan eski kiracıya <font color=red>iyi haber</font> Yeni yasadan eski kiracıya iyi haber

Adalet Bakanlığı, Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağını, Başbakanlığa gönderdi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kiracıları koruyan yasa hükmü eski sözleşmeleri de kapsayacakTaslağa göre, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Türk Borçlar Kanunu Tasarısının yasalaşması halinde, yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, hangi kanun yürürlükteyken gerçekleşmişseler, o kanun hükümleri uygulanacak. Ancak Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, yeni kanunun hükümlerine tabi olacak. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının yasalaşması halinde, alıcı, kiracı, işçi ve kefili koruyucu hükümleri, yürürlüğe girmesinden önce yapılan sözleşmelere de uygulanacak. Kiraya veren, kira sözleşmesini 10 yıl sonunda "herhangi bir sebep göstermeksizin" sona erdirme hakkını, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 5 yıl geçmedikçe kullanamayacak. Başta bankalar olmak üzere şirketler tarafından soyut ve tek yanlı olarak önceden hazırlanan kitle sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde, tüketiciyi korumayı öngören ve ilk defa Borçlar hukukuna giren genel işlem koşullarına uygun hale getirilecek.

Sabah

pus