Yenidoğan'da yıkım

Yenidoğan'da yıkımİstanbul Büyükşehir Belediyesi-Zabıta Dairesi Başkanlığı/ Zabıta Tedbir Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri koordinesinde oluşturulan yıkım ekiplerince, Yenidoğan Belediyesi sınırlarında bulunan kaçak yapının yıkım işlemi 29 Kasım 2007 Perşem


 
Yenidoğan Belediyesi sınırlarında, Osmangazi Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No:48 adresinde, 740 ada, 5 parsel sayılı yerde bulunan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda; İstanbul 4.İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilen, yapı ruhsatı da Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Oluru ile iptal edilen kaçak yapının (Gökkuşağı Evleri) yıkım işlemine, 29 Kasım 2007 Perşembe günü (bugün) 06.00'da başlandı ve yaklaşık 2 saatlik çalışma neticesinde yapı kullanılamaz hale getirildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Zabıta Dairesi Başkanlığı/ Zabıta Tedbir Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri koordinesinde oluşturulan yıkım ekiplerince gerçekleştirilen yıkım; 5216 Sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen yetkiye istinaden 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre, Belediyemizce 12 Haziran 2007 tarihinde düzenlenen Yapı Tatil Tutanağı ve buna göre Belediyemizce alınan 7 Ağustos 2007 tarihli ve 2422-2371 sayılı Encümen Yıkım Kararı gereğince gerçekleştirildi.Zabıta Tedbir Müdürlüğünce, Encümen Yıkım Kararı 3 Eylül 2007 tarihli Tebellüğ İlmuhaberi ve İhbarname ile ilgililerine tebliğ edildi.


Yapının kullanılamaz hale getirilmesi sonrasında ekiplerin çıkış hazırlıkları esnasında, taş, sopa ve benzeri maddelerle ekiplere ve araçlara fiili saldırıda bulunuldu, bunun neticesinde araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.


Yapı Neden Kaçak Konumunda?


Yenidoğan Belediyesi'nin İSKİ Genel Müdürlüğü'nün onayı olmadan hazırlanan, 16.06.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda;


- 20.04.2006 tarih, 2006/264 esas nolu İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararı ile imar planının yürütmesinin durdurulmasına,


- 23.11.2006 tarih, 2005/2357 esas 2006/2558 karar nolu İstanbul 4.İdare Mahkemesi kararı ile yürütmesi durdurulan planın iptaline karar verildi.


İstanbul'un yüzeysel su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması amacıyla; Uzak Koruma 1. Kısım ve Orta Koruma Kuşağı Genel Havza Sınırında kalan ve yürütmesi durdurulan planlar esas alınarak Anayasanın 138. maddesi hilafı Mahkeme Kararlarına uyulmayarak mevzuata aykırı ruhsat tanzimine ve imar uygulamalarına devam edilen sözkonusu yer hakkında;


28 Aralık 2006 tarihli yazımızla; İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 20 Nisan 2006 tarihli yürütmenin durdurulması kararından sonra, Yenidoğan Belediye Başkanlığınca 29 Eylül 2006 tarihinde düzenlenen ruhsatların iptal edilmesi istenmiş ancak, Yenidoğan Belediyesi'nce dikkate alınmadığı görülerek, 23 Mayıs 2007 tarihli Başkanlık oluru ile ruhsat iptal edilmiştir.


İdari işlemler (planlar dahil) hakkında verilen "Yürütmenin Durdurulması Kararları", "iptal" kararları gibi hüküm ifade etmektedir.


İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Yenidoğan Belediyesi'nin 16.06.2004 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali için açılan davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2006/264E. sayılı dava dosyasından verilen 20.04.2006 tarihli "yürütmenin durdurulması kararı", Yenidoğan Belediyesi'ne, yıkıma konu binalara düzenlendiği iddia olunan 29.09.2006 tarihli yapı ruhsatından önce tebliğ edilmiştir.


20.04.2006 tarihli "yürütmenin durdurulması kararı"ile hukuken plansız durumda olan bir alanda, yıkıma konu yapılar için düzenlendiği iddia olunan yapı ruhsatının hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır.