26 / 06 / 2022

Yeşil binalara teşvik getirilmeli!

Yeşil binalara teşvik getirilmeli!

Yeşil bina her alanda enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu bina demektir. Yeşil bina uygulamaları ile enerji tasarrufu ve doğayı koruma hedeflenmektedir. Çünkü dünyada kullanılan enerjinin büyük bir kısmı binalar tarafından harcanmaktadır.Yeşil bina ünvanını alabilmek için belli kriterleri yerine getirmek gereklidir. Binanın konumu, tasarımı, atık malzemelerin yeniden dönüşümü ve binada kullanılan malzemenin özellikleri gibi kriterler yeşil binaların hangi derecede yeşil bina olduğunu tespit edilmesinde önceliklidir.


Kentsel dönüşüm ile beraber çarpık kentleşmenin önüne geçilmiş ve hızlı gelişen inşaat sektörü daha da fazla canlanmıştır. Kentsel dönüşümle beraber yenilenen bölgelerde yeşil bina konsepti fazla uygulanmamaktadır. Bunun sebebi yeşil bina maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Ancak yurtdışında yapılan incelemelerde çevre dostu binaların satış hızının daha fazla olduğu ve çevre dostu binalara yapılan yatırımın daha fazla prim yaptığı  görülmüştür.


Yeşil binaların inşasının artması için yeşil binalara teşvikler getirilmelidir. Bu teşviklerle beraber yeşil binaların maliyetleri düşmüş olacak ve yapılan yeşil bina sayısı artarak enerji tasarrufları yükselecektir. 


Kentsel dönüşüme sağlanan teşvikler yeşil binalara da sağlanmalıdır. Teşvikler kriterlere göre kendi içerisinde derecesi olan yeşil binaların derecelerine göre oranlanmalıdır. Yeşil binalara yapılabilecek olan teşviklerin yurtdışında da birçok örneği bulunmaktadır. Dünya da örnekleri olan teşviklere bakacak olursak;

-Proje yapılacak yere özel imar izni verilebilir.

-Proje yapılacak yerin ilgili belediyesi projenin hızlandırılması için ruhsat ve verilecek izinlerin hızlandırılması olabileceği gibi yeşil binaların derecesine göre harçlarda da indirime gidilebilir.

-Projeye alınacak yeşil bina sertifikasının derecesine göre vergi indirimleri sağlanabilir.

-Yeşil bina projelerinin arttırılması amacıyla hibe veya düşük faizli kredi desteği sağlanabilir.


Dünyada her geçen gün önemi artan yeşil binaların sayısının ülkemizde de artması gerekmektedir. Çünkü ülkemiz ekonomisinde  inşaat sektörünü önemlidir ve inşaat sektörünün yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmesi için bu teşvikler gereklidir.