05 / 07 / 2022

Yeşil Gayrimenkul sorumluluk beyanını yayınladı!

Yeşil Gayrimenkul sorumluluk beyanını yayınladı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yılın ilk yarısı için sorumluluk beyanını yayınladı.Yeşil Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

KARAR TARİHİ: 11.08.2014

KARAR SAYISI: 18

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 11 Ağustos 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2014 - 30.06.2014 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, 


Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 


-finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 


-yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,


Ersin Bengül           Işık Gökkaya

       Muhasebe Müdürü           Genel Müdür