Yeşil GYO İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor Sonucu!

Yeşil GYO İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor Sonucu! Yeşil GYO İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor Sonucu!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri ve yönetim kurulu raporunun sonuç bölümünü KAP'ta yayınladı...Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri ve yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü hakkında açıklama yaptı.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması: 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2017 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2018 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 15.08.2018 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.
  
İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü:

2017 yılında Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş., Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. ve Zincir Yapı A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri A.Ş., Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. ve Zincir Yapı A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2017 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2017 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2018 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2017 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2018 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.