16 / 08 / 2022

Yeşil GYO yönetim kurulu komitelerini seçti!

Yeşil GYO yönetim kurulu komitelerini seçti!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı müteakiben aldığı yönetim kurulu kararına istinaden, yönetim kurulu komiteleri seçildi. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu komiteleri seçimi hakkında açıklama yaptı. 

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı müteakiben aldığı yönetim kurulu kararına istinaden, yönetim kurulu görev sağılımı aşağıdaki gibi oldu:

1) Şirketimizin 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı ve müteakiben aldığı  yönetim kurulu kararına istinaden,

Yönetim Kurulu görev dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur.  

Yönetim Kurulu Başkanlığına Yaşar ALTIPARMAK'ın,  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Cengiz DİLLİ'nin, 

Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Selçuk TUĞRUL'un,    

Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Bayram GÖKHAN'ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine Günay YAVAŞ'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ufuk OLTULU'nun, 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA'nın seçilmelerine,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

Denetim Komitesi  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU  (Başkan)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA

Riskin Erken Saptanması Komitesi  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA (Başkan)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU

Kurumsal Yönetim Komitesi  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Erman KENDİBAŞINA 

Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kimlik No' lu Muhsin DANIŞMAN

Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,

3)Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Altıparmak ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Dilli'nin müştereken  imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

Oy birliği ile karar verildi.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
1) Şirketimizin 02.09.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı ve müteakiben aldığı  yönetim kurulu kararına istinaden,

Yönetim Kurulu görev dağılımları aşağıdaki gibi olmuştur.  

Yönetim Kurulu Başkanlığına Yaşar ALTIPARMAK'ın,  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Cengiz DİLLİ'nin, 

Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Selçuk TUĞRUL'un,    

Yönetim Kurulu Üyeliğine Hacı Bayram GÖKHAN'ın,

Yönetim Kurulu Üyeliğine Günay YAVAŞ'ın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Ufuk OLTULU'nun, 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA'nın seçilmelerine,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına;

Denetim Komitesi  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU  (Başkan)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA

Riskin Erken Saptanması Komitesi  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA (Başkan)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU

Kurumsal Yönetim Komitesi  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk OLTULU (Başkan)  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  Erman KENDİBAŞINA 

Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kimlik No' lu Muhsin DANIŞMAN

Komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,

3)Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Altıparmak ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Dilli'nin müştereken  imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

Oy birliği ile karar verildi.