Yeşil yol projesinde imara açılan meraların iptali istendi!

Yeşil yol projesinde imara açılan meraların iptali istendi!

Karadeniz'de önce 'Yeşil yol' projesini başlatılması, ardından yayla ve meraların imara açılmasına yönelik hazırlandığıı yönetmeliğin iptalini isteyen CHP Trabzon Milletvekili Pekşen, konuyu yargıya taşıdı.


CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Mera Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin iptal edilmesi için dava açtı. Ot bedeli karşılığında meralann imara açılmasının kolaylaştırıldığım, yapılmak istenen değişiklik ile hayvancılığın sonunun geleceğini ifade eden Haluk Pekşen, "Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" iptali için dava açtı. Yönetmelik değişikliğinin Anayasa ve uluslararası düzenlemelere aykın olduğunu belirten CHP'li Pekşen, ıo Ekim 2015'te yürürlüğe giren "Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Bakanlık 'ot bedeli' ödeyen firmalara, mera ve yaylaların kentsel dönüşüm projeleri için tahsis etmeyi kolaylaştınyor. Bizim bu değişikliği kabul etmemiz mümkün değil" dedi. 


OTLAKLARA BİNA DİKİLECEK 

Ot bedeli karşılığında meralann imara açılması kolaylaştınlırken, tahsis amacının valiliklerce değiştirilebilme yetkisi verildiğine dikkat çeken Haluk Pekşen, "Bu düzenlemeyle, 20 yıllık ot bedelini yatıran inşaat firmaları, bugüne kadar keçi, koyun ve ineklerin otladığı arazilere kolaylıkla binalann dikilebilmesinin önü açılmaktadır. Ancak bu uygulama sonucunda bölge halkı tarafından mera ve yaylalarda yıllardır sürdürülen hayvancılık faaliyeti son derece büyük bir darbe alacaktır. Bu durum üreticiyi olumsuz yönde etkileyecek. Aynca ülkemizin üretim kaynaklanndan biri olan hayvancılık sektörünün son bulmasına ve dolayısıyla milli ekonomiye geri dönülmesi imkânsız zararlar verilmesine sebep olacaktır" diye konuştu. Güler YILMAZ/Taraf