23 / 03 / 2023

Yfs Yapı İnşaat Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Yfs Yapı İnşaat Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şişli’de   50 bin TL sermaye bedeli  ile Erhan    Altun Yiğit Fırat Sekitmez tarafından kuruldu.Yfs Yapı İnşaat Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şişli’de   50 bin TL sermaye bedeli  ile Erhan    Altun Yiğit Fırat Sekitmez tarafından kuruldu.

Yfs Yapı İnşaat Ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, İhtiyaç duyulan hallerde alt taşeron çalıştırmak. 3) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 11) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15) Her türlü sanayi makineleri, iş makineleri ve inşaat makinelerinin, cihazlarının bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, yurt içinde ve yurt dışında kiralanmasını ve dahili ticaretini yapmak. 16) Her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 17) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu çerçevesinde özel istihdam bürosu olarak yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulma faaliyeti yürütmek, insan kaynakları danışmanlığı ve eğitim hizmeti vermek. 18) Şirket yurtiçinde ve yurtdışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açar. Araştırma tanıtım ilan ve reklam işlemler yapar. Bu amacını gerçekleştirmek için internet siteleri kurarak elektronik yayıncılık faaliyetlerinde bulunarak bu faaliyetleri ile ilgili ilan almak, ilanları yayınlamak, reklam yapmak ve reklam yayınlama faaliyetlerinde bulunmak. 19) Şirket her türlü kimya ve Petro-Kimya, optik, elektrik, elektronik, turizm, inşaat, yapı malzemeleri, tekstil, makine, gıda, su ürünleri, otomotiv, maden, kağıt, sahalarında matbaacılık, oyuncak, hediyelik eşya, her nevi zücaciye, orman ürünleri, mobilya aksesuarları, tarım ve zirai ürünler, hayvan ürünleri, bilgisayar ve bilgisayar yan sanayi, sağlık ürünleri, kozmetik ürünleri, itriyat ürünleri, her türlü alım satım, sağlık alet ve gereçlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ve benzeri diğer konularda ham madde, malzeme, yardımcı madde, alet ve aksamının, edevatlarının, yedek parçalarının, takımların, aksesuarların, cihazların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını yapmak, hizmet işlemlerinde bulunmak ve maddelerin distribütörlüğünü mallar üzerinde mümessillik, acentelik, aracılık, komisyonculuk, bayilik faaliyetlerinde bulunmak gibi ticari işlemlerini yapmak. 20) Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, 21) Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön