Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıda!

Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıda!İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesinde 26.01.2013 Tarih ve 28450 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Riskli Alan Sınırı İçinde Bulunan 4 Farklı Bölgeye İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.


09 Eylül 2021 tarihli ve 1697824 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 24 Aralık 2012 tarih ve 2012-4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 26.01.2013 tarih ve 28450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Riskli Alan sınırı içinde bulunan 4 farklı bölgeye ilişkin;

1-    Çetin Sokak, Üçgen Sokak, Ara Sokak ve Sayaocağı Caddesi arasında kalan ve NİP-34067860 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34056325 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

2-    Köşegen Sokak, Temiz Sokak, Tarla Sokak arasında kalan ve NİP-34364978 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34668604 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıda!

3-    Şafak Sokak, Pınar Sokak, Berceste Sokak ve 1. Kuyu Sokak arasında kalan ve NİP-  34184978 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34437814 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

4-    Söğütlü Sokak, Çiçekli Sokak, Ortancalı Sokak ve Yıldıztabya Caddesi arasında kalan ve NİP-34749758 pin numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34667379 pin numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 09 Eylül 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın