Yöneticinin kusuru ile zarar eden ev sahipleri dava açabilir mi?

Yöneticinin kusuru ile zarar eden ev sahipleri dava açabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Yönetici haksız fiili yüzünden yüklüce bir ceza ödememize sebep oldu. Zarar gören kat maliki olarak, yönetim-anagayrimenkul hesabına ödenmek için paranın tamamına tazminat davası açabilir miyim, hissem oranında şahsım için mi dava açmalıyım?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Yönetici haksız ve hukuka aykırı fiili nedeniyle yüklüce bir ceza ödememize sebep oldu. Doğrudan zarar gören kat maliki olarak, yönetim-anagayrimenkul hesabına ödenmek üzere paranın tamamı için tazminat davası açabilir miyim, yoksa hissem oranında şahsım için mi dava açmalıyım?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Yöneticinin kusuru ile zarar eden ev sahipleri dava açabilir mi?

Yönetici haksız ve hukuka aykırı fiili nedeniyle yüklüce bir ceza ödememize sebep oldu. Doğrudan zarar gören kat maliki olarak, yönetim-anagayrimenkul hesabına ödenmek üzere paranın tamamı için tazminat davası açabilir miyim, yoksa hissem oranında şahsım için mi dava açmalıyım? l Y.A.

*****

Okuyucumun anlattığı husus muhtelif şekillerde ortaya çıkmış olabilir. Okuyucum problemini, bu şekilde aktarmış. Yani zararın nasıl doğduğunu, zararın doğmasında yöneticinin kusurunun nereden kaynaklandığını bilemiyoruz. Zira bazı hallerde ödenmesi gereken bazı paralar (bunlar bir sarf bedeli olabileceği gibi bir ceza da olabilir), geç ödendiği için apartmana ceza gelebilir.

Bu paraları yönetici kat maliklerinden toplayamadığı için de ödemede gecikmiş olabilir. Zira kat maliklerinin pek çok binada, ihtiyaç doğduğunda zamanında ödeme yapmadığına çok tanık oluyoruz. Böyle durumlarda bina için ceza ödemek gibi bir zarar doğabiliyor. Yöneticiye bir kusur izafe olunmaz. Bu yüzden okuyucuma ‘yöneticiye rücu et’ diyemem. Ancak okuyucum yöneticinin kusurundan söz ettiğine göre, tamamen yöneticinin kusuru ile zarara uğradıklarını kabul ederek yanıt vereceğim.

Böyle bir durumda kat maliki, kendi bağımsız bölümüne düşen zararı talep edebilir. Dolayısıyla açacağı davada kendi bağımsız bölümü için uğradığı zararın karşılanmasını isteyebilir. Yine de açtığı davayı kaybetme riski karşısında bir de mahkeme masrafına katlanmaması için, doğmuş bulunan zararda yöneticinin kusurunu netleştirmesi gerektiğini hatırlatmak isterim.