Yönetim değişikliği konut sektörünü etkileyecek mi?

Yönetim değişikliği konut sektörünü etkileyecek mi? Yönetim değişikliği konut sektörünü etkileyecek mi?

Siyasetteki kaygı, yönetim değişikliği piyasaları vurdu. Teori Dergisi Yazıkurulu Üyesi Kubilay Kızıldenizli, konut sektörüne etkisini değerlendirdi.



Konut stoklarını eritmek için şeffaf yöntemler bulmak için neler yapılmalı? İnşaat sektörünün içinde bulunduğu kriz nasıl aşılır? Kentsel dönüşüm projeleri ertelenmeli mi? 


Konut stokunun bu ölçüde artmasının nedeni, kentsel dönüşüm uygulamasından çok, taraflara rant sağlanması, ülke GSMH'sının inşaat süresince arttırılması ve geçici istihdam yaratılması gibi amaçlarla aşırı teşvik edilen, ormanlık ve şehir içindeki boş arazilere yapılan, şehrin görünüşünü ve iklimini bozan devasa binalar ve AVM'lerin yanına inşa edilen residanslar olmuştur. Bankaların da, genelde yurt dışından fonlayarak verdikleri konut kredileri de bunu desteklemiştir. Her şeyden önce bu uygulamaya son verilmeli, Ülke kaynakları, üretim, istihdam, dışsatım, teknoloji yaratan yatırım ve iş kollarına yönlendirilmelidir. Kentsel dönüşüme gelince, İstanbul'da yaşayan bir yurttaş olarak, anılan uygulamanın ne ölçüde "deprem riski çok yüksek" eski konutları içine aldığını, ne ölçüde şehir ulaşımı, alt yapısı ve hava kirliliğini dikkate aldığını gözleyebilmekteyiz. Bu yöntem ve bu hızla sürdüğü takdirde 5 yıl daha devam edeceği belirtilmektedir. Kanımızca, bu projelerin yeniden ele alınıp, taşıdığı "deprem riski" unsuruna göre yeniden bir öncelik sırası yapılması ve bu sıraya göre, şehir trafik ve alt yapısı dikkate alınarak bir zaman plânı içinde dönüşümün hayata geçirilmesinde yarar var.



Aydınlık Gazetesi