08 / 08 / 2022

Yonga Mobilya'nın hisse senetleri SİP'te işlem görecek!

 Yonga Mobilya'nın hisse senetleri SİP'te işlem görecek!

Yonga Mobilya'nın hisse senetlerinin SİP'te işlem görmesine karar verildi... Yonga Mobilya'nın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde; 


..YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET... Anonim Şirketi'nden


Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 03./06./2011.. tarih ve .17/519.. sayılı kararı uyarınca Ortaklığımız hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa) tarafından belirlenen Serbest İşlem Platformu'nda (SİP) işlem görmesine ilişkin duyuru formudur.


Ortaklığımızın   210.000.- TL sermayesini temsil eden paylarının tamamı Kurul kaydındadır. Ancak Kurul kaydında olmak Ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.


Ortaklık yönetim kurulumuzun  12./03./2012  tarih ve 4/2012. sayılı toplantısında, ortaklığımızın    hisse senetlerinin SİP'te işlem görmesine karar verilmiş olup, işlem görme Ortaklığımızın ve paylarının Borsa veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.


Duyuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından Ortaklığımız ve ek/1 'de verilen 12./03./2012..  tarih ve  4/2012.. sayılı karar gereğince yönetim kurulumuz sorumludur. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur.