28 / 05 / 2022

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine risk desteği! 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine risk desteği! 

Türk inşaat ürünlerinin ihracatına katkı sağlanması için firmaların uluslararası pazarlarda marka olmasına destek vermesine yönelik risk sigorta uygulaması hayata geçirilecek. Müteahhitlik sektörünü yurt dışındaki projelerde siyasi tehditlere karşı korumak için gelecek sene "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programı" uygulama gerçekleştirecek. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre;  2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemede küresel inşaat piyasalarında koronavirüs salgınının 2020 yılında neden olduğu duraksama, bu sene aşılanmanın artmasıyla azalarak yerini sektörün büyümesine bıraktı.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine risk desteği! 

Normalleşmeyle inşaat sektöründe talebin artmasına yönelik, arz miktarının aynı ölçüde yükselmemesi ve tedarik zincirindeki sorunlar sebebiyle sektörde temel girdi durumundaki demir, çelik, çimento ve kereste gibi bazı ürünlerin fiyatlarında küresel bazda yükselmeler meydana geldi. 

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından çelik piyasasına ilişkin olarak bu senenin ikinci çeyreği için hazırlanan rapora göre, inşaat demiri fiyatları Ocak ayı itibarıyla geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 39 yükseldi. Şubat ayı itibarıyla ise demir cevheri fiyatları geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 97, hurda fiyatları yüzde 56 yükselme kaydetti. 

Küresel çapta olduğu gibi Türkiye'de de temel inşaat malzemelerindeki fiyat yükselişi yapı maliyetlerinin çıkmasına sebep oldu.

 

Türk inşaat ürünlerinin markalaşması için destekler 

Türkiye'de inşaat sektörünün, gelecek sene nitelikli arz ve talep temelinde, kaliteye dayalı, insan odaklı, çevreyle barışık, tasarım ve teknolojik kabiliyetleri ile katma değeri yüksek bir yapı haline getirilmesi yurt dışında ise küresel bir markaya dönüştürülmesi amaçlanıyor. 

Bu kapsamda, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin yeni pazarlara dahil olması mevcut pazarlarda derinleşmesi, Türk inşaat ürünlerinin ihracatına katkı vermesi için firmaların uluslararası pazarlarda yer alması güçlenmesi ve markalaşması açısında desteklerini sürdürecek . Yurt dışı teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik destek verilecek. Hedef ülkelere heyet ziyaretleri yapılacak. 

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine risk desteği! 

Müteahhitlik sektörünün yurt dışında projeleri hayata geçirmesini sağlayacak, firmalara teknolojik üstünlük, finansmana erişim veya pazara giriş konusunda katkı sağlayabilecek diğer ülke firmalarıyla ortaklıklar kurulmasına ilişkin ticaret politikası araçları kullanılacak. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programı uygulamaya dahil edilecek. 

Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışı faaliyetlerinin desteklenmesine katkı verecek. Teknik müşavirlik şirketlerinin uluslararasılaşması ve markalaşmasına yönelik kredi imkanları konusunda farkındalık sağlanacak ve sektör desteklenecek. Ayrıca gelecek sene yurt dışı teknik müşavirlik hizmetleri senelik toplam proje tutarının 125 milyon dolar olması tahmin edilirken yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacminin de 22 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

Türk müteahhitler üçüncü pazarlara yöneliyor!

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı!