01 / 07 / 2022

Zerkinler Grup İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Zerkinler Grup İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 20 bin TL sermaye bedeli ile Sezer Alçin tarafından kuruldu. Zerkinler Grup İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 20 bin TL sermaye bedeli ile Sezer Alçin tarafından kuruldu. 

Zerkinler Grup İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyveler, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak. 3-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. 4-Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. 5-Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak. 6-Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak. 7-Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 8-Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek. 9-Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 10-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 11-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 12-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 13-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 14-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 15-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 16-Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 17-Turistik amaçlı gümüşten imal edilmiş her türlü hediyelik veya takı eşyalarının toptan ve perakende alım satımını, ithalatını ve ihracatını, pazarlamasını yapmak. 18-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 19-tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmek. 20- Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. 21- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 22- Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarım ve hayvansal ürünleri, üretim, alımı, satımı ithalatı ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak. 23-Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak. 24-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 25-Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.