03 / 07 / 2022

Zeytinburnu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Zeytinburnu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2965 Ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 Sayılı Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 01.11.2019 tarihli ve E.252888 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2965 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca NİP-38294,1 ve UİP-38292,1 plan işlem numaraları ile 01.11.2019 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04.11.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın