Zeytinburnu İETT Bloklarında kentsel dönüşüm hazırlığı!

Zeytinburnu İETT Bloklarında kentsel dönüşüm hazırlığı! Zeytinburnu İETT Bloklarında kentsel dönüşüm hazırlığı!

Zeytinburnu Merkezefendi'de yer alan İ.E.T.T. Blokları'nda kentsel dönüşüm hazırlığı başladı.

İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan, İ.E.T.T. Blokları'nda kentsel dönüşüm hazırlığı başladı.

Zeytinburnu  İ.E.T.T. Bloklarına ait plan değişikliği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında hazırlandı.

İETT Blokları için hazırlanan planlarda kullanım kararı mevcut kullanımındaki gibi, ‘’ Konut Alanı’’ kullanımı olarak önerildi. Yapılaşma koşulu ise çevresindeki mevcut emsaller dikkate alınarak E:1.50 ve Yençok: Z+5 Kat olarak belirlendi.

Alandaki mevcut yapılar riskli yapı sınıfına alınarak, mevcuttaki yaklaşık 43 yıllık blokların yıkılmasıyla ve konut sahiplerinin gelirleri ve sosyal yapıları değerlendirildiğinde, mevcut yapılaşma koşullarının aynen devam ettirilmesi durumunda, yeniden yapılanma için gerekli finansmanın sağlanamayacağı görüldü. Ayrıca, plan değişikliği ile alana getirilecek ek nüfusun ihtiyacı olabilecek yeşil alanlar için planlama alanında gerekli Park Alanları ayrıldı.

Planlama alanında, yaşayanların refahı ve kaliteli bir yaşam koşuluna sahip olması amaçlanarak, kişi başına düşen konut alanı maksimum 40 metrekare olarak baz alınmış ve planlama alanında yaşayacak nüfus, bu kabulden yola çıkılarak 655 kişi olarak hesaplandı.

Plan değişikliği çalışması yapılan İ.E.T.T Blokları, İstanbul İli, Zeytinburnu Belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor. Planlama alanı, Merkezefendi Camii’ne yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Planlama alanına konu olan 2965 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nolu parsel tapu kayıtlarında toplam 24 bin 019 metrekare alan büyüklüğüne sahip olup, 1974 yılında İ.E.T.T. çalışanlarının kurduğu kooperatif tarafından yapıldı.

Mevcutta ikamet edenlerin yüzde  70’i blokların yapımından itibaren oturan maliklerdir. Üzerinde, İ.E.T.T. Bloklarına ait 252 bağımsız bölümden oluşan konut bulunuyor. Planlama alanı; 2965 ada 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26 parsellerin tamamı, 2965 ada 21 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil harici alanı kapsıyor.
 

Zeytinburnu Beştelsiz'de kentsel dönüşüm başlıyor!

Yerinde, gönüllü ve süratli dönüşüm!