Zeytinburnu Kazlıçeşme imar planı askıya çıktı!

Zeytinburnu Kazlıçeşme imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 774 Ada 69-70-71-72-73-74-75 Parsellere (Eski 774 Ada 6 ve 31 Sayılı Parseller) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askıya Alma Tutanağı baskıya çıktı..Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30 Mayıs 2018 tarihli ve E.95989 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi sınırları içerisinde kalan 774 ada 69-70-71-72-73-74-75 parseller (Eski 774 ada 6 ve 31 sayılı parseller) ve bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca 30 Mayıs 2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Müdürlüğün ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

İmar planı için tıklayın.