Ziraat Katılım Varlık Kiralama 600 milyon TL kira sertifikası sattı!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama 600 milyon TL kira sertifikası sattı! Ziraat Katılım Varlık Kiralama 600 milyon TL kira sertifikası sattı!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın TRDZKVK72027 ISIN kodlu, 600 milyon TL nominal tutarlı kira sertifikasının ihracı gerçekleştirildi...Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TRDZKVK72027 ISIN kodlu yurtiçi kira sertifikası ihracının nitelikli yatırımcıya satışının tamamlanması hakkında açıklama yaptı.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama tarafından TRDZKVK72027 ISIN kodlu, 99 gün vadeli, 600 milyon TL nominal tutarlı kira sertifikasının ihracı tamamlandı...

Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin KAP açıklaması:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.