29 / 09 / 2022

Ziyaoğlu Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ziyaoğlu Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ziyaoğlu Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 16 Şubat 2015'te, 100 bin TL sermaye ile Ataşehir Yenişehir Mahallesi'nde, Seyithan Özyurt Müdürlüğü 'nde kuruldu.Ziyaoğlu Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile 16 Şubat 2015'te, Seyithan Özyurt Müdürlüğü'nde kuruldu.


Ziyaoğlu Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, Ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,satmak, kiraya vermek veya şirketin sabit varlıklarına katmak. Ortaklık yapmak, menkul ve gayrimenkul varlıkları iktisap etmek. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar,  yollar, baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik  tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü  küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler,   mahalli idareler,belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon,doğalgaz,altyapı, üstyapı, dekorasyon,   restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek,  ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Prefabrike  inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  her türlü mimarlık hizmetleri vermek,şehir ve imar planlarını hazırlamak, uygulamalarını yapmak.Hertürlü mühendislik hizmetleri vermek,Proje ve uygulamalarını yapmak.Dekarasyonla ilgili saha çizimi,boya,parkeve cam cila,duvar kağıdı,halıfleks,asma tavan- kartonpiyer,fayans*kalebodur.,su ve elektrik  tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.   Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım,  fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Her türlü hafriyat işleri yapmak. Konusu ile ilgili olarak ; Yurt içinde ve yurt dışında şubeler , acentelikler, temsilcilikler bayilikler, distribütörlükler açmak, kapatmak, almak, vermeki devralmak, devretmek. Faydalı bulduğu kurum ve kuruluşlardan finansmanlar sağlamak, emsal ve kefalet kredileri açık krediler, imza karşılığı karşılığı krediler , teminat karşılığı krediler,ipotek karşılığı krediler, turizm kredileri, teşvikler, yatırım kredilerii emtia kredileri, akreditif kredileri,  şahış kredileri, şeref alameti farika üzerine avans kredileri açtırmak, temin etmek ve kullanmak. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek kiraya almak gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz tevhid parselasyon ile ilgili olarak her nevi muamele ve tasarrufları yapmak .Her hürlü menkul ve gayrimenkul mallar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Üçüncü şahıs şirketlerinin borçlarına karşılık ipotek vermek.

Geri Dön