Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'a imar usulsüzlüğü soruşturması!

Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'a imar usulsüzlüğü soruşturması! Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'a imar usulsüzlüğü soruşturması!

Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçedeki imar usulsüzlükleriyle ilgili olarak Zonguldak Adliyesi'ne gelip, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçedeki imar usulsüzlükleriyle ilgili olarak Zonguldak Adliyesi'nde ifade verdi.

Pusula Gazetesi'nde yer alan habere göre, tedirgin tavırlarıyla dikkat çeken Kerim Yılmaz, basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşadı. Kozlu Belediye Meclis Üyeleri ise Zonguldak Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

İDDİALAR:

1- Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan Kozlu 1. Etap İmar Planında mevzuata aykırı hareket edildiği

2- Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan Kozlu 2. Etap İmar Planında mevzuata aykırı hareket edildiği

3- 125 ada 272 parselde Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile mevzuata aykırı plan değişikliği yapıldığı

4- Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Esenköy Revizyon İmar Planında 123 ada 20 parselde değerini arttırıcı şekilde özel planlama kararları getirilerek ilgilisine haksız menfaat sağlandığı

5- Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 236 sayılı kararıyla 4 ada 48 parselde mevzuata aykırı plan değişikliği yapıldığı

KARAR

Zonguldak ili Kozlu Belediyesinde yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen 30.05.2017 tarih ve 45/16 sayılı ön inceleme raporu ve eklerinin incelenmesinde;

1- Kozlu Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan Kozlu 1. Etap İmar Planında; asgari standartlara uyularak kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları oluşturulmadığı, plan sınırının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanları da kapsayacak şekilde geçirilerek kıyı alanında imar planı onaylandığı, 255 ada 76 parsele özel kat artırımında bulunulduğu, bu şekilde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. ve 21. maddelerine ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. ve 10. maddelerine aykırı hareket edildiği iddiası ile ilgili olarak;

Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 36 sayılı kararıyla onaylanan meri planda genel planlama yaklaşımının, 10.05.2013 tarih ve 40 sayılı meclis kararıyla onaylanan Kozlu ve Abaz İlave+Revizyon İmar Planının kararlarının korunması veya 10.05.2013 tarihli eski planla verilen kat yüksekliklerinin azaltılması şeklinde olduğu, sadece akaryakıt istasyonunun yanında yer alan 255 ada 76 parselde kat artışı yapıldığı, kıyı kenar çizgisinin gösterildiği paftalarda kıyı kenar çizgisi aktarım onayı bulunmadığı, asgari standartlara uyularak kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları oluşturulmadığı, plan sınırının kıyı kenar çizgisinin deniz, tarafında kalan alanları da kapsayacak şekilde geçirilerek kıyı alanında imar planı onaylandığı, 255 ada 76 parsele özel kat artırımında bulunulduğu, bu şekilde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. ve 21. maddelerine ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. ve 10. maddelerine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından,

Belediye Meclisinin 11.03.2016 tarih ve 36 sayılı kararına katılan Belediye Meclis Üyeleri Necati BOZKURT, Mustafa ÇAKIR, Kerim YILMAZ, Mehtap EMRAL, Erşen BALOĞLU, Hikmet AYDIN, Fikret KORKMAZ, Halil ARDIÇ ve Bekir ATALAY hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine,

2- Kozlu Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan Kozlu 2. Etap İmar Planında asgari standartlara uyularak kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanları oluşturulmadığı, bu şekilde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. ve 21. maddelerine aykırı hareket edildiği iddiası ile ilgili olarak;

Kozlu Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 63 sayılı kararıyla onaylanan Kozlu 2. Etap İmar Planında, planlanan alanın veya bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin EK-2 Tablosunda belirtilen asgari standartlara ve alan büyüklüklerine uyulmadığı, kıyı kenar çizgisinin gösterildiği paftalarda kıyı kenar çizgisi aktarım onayı bulunmadığı, bu şekilde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. ve 21. maddelerine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından,

Belediye Meclisinin 06.05.2016 tarih ve 63 sayılı kararına katılan Belediye Meclis Üyeleri Necati BOZKURT, Mustafa ÇAKIR, Kerim YILMAZ, Mehtap EMRAL, Hikmet AYDIN, Fikret KORKMAZ, Halil ARDIÇ, Bekir ATALAY, Ali SALCI ve Şükrü ALTUNTAŞ hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine,

3- 125 ada 272 parselde Kozlu Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile yapılan plan değişikliğiyle kat artışında karma kullanım kararı getirildiği, kat adedinin 6 kattan 8 kata çıkarılması ile artan inşaat alanı üzerinden gelecek ek nüfusa yönelik ek donatı alanı ayrılmadığı iddiası ile ilgili olarak;

Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 56 sayılı kararıyla yapılan kat artışında karma kullanım [Ticaret+Konut Alanı (TİCK)] kararı getirilen imar planı değişikliğinde; imar adasında kullanım oranı belirtilmediği, kat adedinin 6 kattan 8 kata çıkarılmasıyla konut alanlarında (%30 konut kullanım oranı) artışa neden olduğu, kat artışı ve getirdiği ilave nüfusun, esas plan olan Kozlu 1. Etap İmar Planının planlama kararları, arazi kullanımı ve nüfus hesaplarında değişikliğe neden olduğu, bu şekilde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. ve 21. maddelerine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından

Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 56 sayılı kararına katılan Belediye Meclis Üyeleri Necati BOZKURT, Mustafa ÇAKIR, Kerim YILMAZ, Mehtap EMRAL, Erşen BALOĞLU, Hikmet AYDIN, Fikret KORKMAZ, Şükrü ALTUNTAŞ ve Tahsin KARAARSLAN hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine,

4- Kozlu Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Esenköy Revizyon İmar Planında 123 ada 20 parselde değerini arttırıcı şekilde özel planlama kararları getirildiği, bu şekilde ilgilisine haksız menfaat sağlandığı iddiası ile ilgili olarak;

10.05.2013 tarih ve 40 sayılı meclis kararıyla onaylanan Kozlu ve Abaz İlave+Revizyon İmar Planında 123 ada 20 parselde ön bahçe mesafesinin 1 metre olması şeklinde plan paftası üzerinde veya plan notlarında bir hüküm bulunmamasına rağmen, Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Esenköy Revizyon İmar Planında bahse konu parsele civar parsellere göre 1 kat fazla yapılaşma hakkı verildiği, aynı alan kullanımına sahip emsallerinde 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 1 metre olarak uygulandığı, bu şekilde 123 ada 20 parselin değerini arttırıcı şekilde özel planlama kararları getirildiği anlaşıldığından,

Belediye Meclisinin 05.12.2014 tarih ve 166 sayılı kararına katılan Belediye Meclis Üyeleri Fikret KORKMAZ, Kerim YILMAZ, Tahsin KARAARSLAN, Mehtap EMRAL, Şükrü ALTUNTAŞ, Erşen BALOĞLU, Hikmet AYDIN, Necati BOZKURT, Mustafa ÇAKIR, Behçet Kemal DANIŞ, İsmet DİLMAÇ, Halil ARDIÇ, Bekir ATALAY ve Hüdai DÖKMECİ hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine,

5- Kozlu Belediye Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 236 sayılı kararıyla 4 ada 48 parselde imar planı değişikliği yapılarak TİCK (ticaret+konut alanı), B-16 (bitişik nizam 16 kat) kullanım kararı getirilmesi suretiyle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 22. ve 26. maddelerine aykırı hareket edildiği iddiası ile ilgili olarak;

Önceki imar planında (11.03.2016 tarih ve 36 sayılı meclis kararıyla onaylanan Kozlu 1. Etap İmar Planında) 4 ada 48 parsele TİCK (Ticaret+Konut Alanı), B-7 (Bitişik Nizam 7 kat) kullanım karan getirilmişken, 03.10.2016 tarih ve 236 sayılı meclis kararıyla yapılan imar planı değişikliğiyle, parseldeki yapılaşma koşullarının imar adası ölçeğinde uygulanarak TİCK (Ticaret+Konut Alanı), B-16 (Bitişik Nizam 16 kat) kullanım karan getirildiği, taşıt ve yaya yollarında düzenlemelerle birlikte park alanı oluşturulduğu ve sağlık alanında Emsal=1.00, Yençok=9.5 m olarak yoğunluk azaltılışı yapıldığı, planlama alanında nüfus yoğunluğunu artıracak ilave konut alanı oluşturulduğu, mevzuat ve plan notlarında belirtilen değerlerin çok altında park alanı ayrıldığı, kat adetlerinin tayininde bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık şartına uyulmadığı, bu şekilde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 22. ve 26. maddelerine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından

Kozlu Belediye Meclis Üyeleri Fikret KORKMAZ, Kerim YILMAZ, Tahsin KARAARSLAN, Mehtap EMRAL, Şükrü ALTUNTAŞ, Erşen BALOĞLU, Hikmet AYDIN ve Mustafa ÇAKIR hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine, 06/06/2017 tarihinde karar verilmiştir.