Zorlu Enerji Pakistan davasında geri adım!

 Zorlu Enerji Pakistan davasında geri adım!

Zorlu Enerji'ye Pakistan'da açılan davada, davacı Ammar Bukhari and Ahbad Associates davadan koşulsuz feragat ettiğini mahkemeye bildirdi...Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş tarafından yapılan açıklama;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


18.12.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden, davacı, Ammar Bukhari and Ahbad Associates, koşulsuz olarak davasından feragat ettiğini davaya bakmakta olan mahkemeye bildirmiş olup, mahkemenin de bu bildirime istinaden davayı sona erdirmesi beklenmektedir.