Zorlu, santral inşaatı sahasındaki kuşları izledi!

Zorlu, santral inşaatı sahasındaki kuşları izledi!Zorlu Enerji Grubu, 'Sürdürülebilirlik Raporu' yayınladı.   Küresel Raporlama Girişimi tarafından da onaylandı. Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan, 'Zorlu Enerji, çevresel sürdürülebilirlik anlayışını iş yapış biçimi olarak benimsedi' dedi


Zorlu Enerji Grubu, 'Sürdürülebilirlik Raporu' yayınladı. Zorlu Enerji 'nin sürdürülebilirlik performansını, çevre, çalışanlar, paydaş kitlesi ve sosyal sorumluluk ana eksenlerinde değerlendiren rapor, Küresel Raporlama Girişimi tarafından da onaylandı.
               
Grubun 2009 yılı ve 2010 yılının ilk altı aylık dönemine ait çalışmaları içeren rapor hakkında bilgi veren Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan, sürdürülebilir bir dünya için enerji sektörünün önümüzdeki yıllarda yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermesi gerektiğinin altını çizerek, Zorlu Enerji Grubu olarak bu konuda üzerlerine düşeni yaptıklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde değerlendirerek dünyanın geleceğini ve yeni nesilleri garanti altına almaya katkı sağlamayı hedeflediklerini anlattı.
               
Zorlu Enerji 'nin çevresel sürdürülebilirlik anlayışını iş yapış biçimi olarak benimsediğini ifade eden Özozan, çevre performansını sürekli iyileştirmekten ve daha iyi bir çevre için çalışma ilkesinden taviz  vermeyeceklerinin altını çizerek, yatırımlarının ve Ar-Ge çalışmalarının çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle uyumlu olmasının birincil öncelikleri olduğunu söyledi.
               
Sektörde sürdürülebilirlik çerçevesinde etik davranışa ve şeffaflığa önem verdiklerinin altını çizen Özozan, adımlarının mantıklı ve basiretli bir tüccar fakat sosyal ve çevre bilinci gelişmiş bir şirket olarak attıklarını, yatırım planlarının bu şekilde seyrettiğini dile getirdi.
               
Yayınladıkları raporun Türkiye 'de ilk olduğunu ve devamının geleceğini ifade eden Özozan, 'Zorlu Enerji olarak biz eskiden beri bu sektördeydik ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz' dedi.
               
çevreye ve insana saygılı olduklarını, sürdürülebilir kaynak kullanımına da çok önem verdiklerinin altını çizen Özozan, enerji üretiminde sürekliliğe verdiklerini söyledi.
               
Özozan, sorumlu bir iş yapış biçimleri bulunduğunu, toplumu ve çalışanlarının mutlu etmek istediklerini, doğal ve kültürel mirasın korunmasında ciddi çalışmalar yaptıklarını önceliklerinin çevre ve insanlar olduğunu anlattı.
               
Paydaşların sistemin içine sokulmamasından dolayı yaşananların özellikle HES 'lerin yapım süreçlerinde görüldüğünü anımsatan Özozan, 'Hidro elektrik santrali yapılmasın mı Elbetteki yapılsın, çünkü enerjiye ihtiyacımız var ama doğru bir şekilde yapılsın. Doğru bir kaynak yönetim planı ile yapılsın ve insanlar, yatırımcılar neyi nasıl yapacaklarını oradaki yerel halk ile kamuoyu ile paylaşsınlar' diye konuştu.
               
Zorlu Enerji olarak Karbon Saydamlık Projesi 'ne dahil olduklarını, bunun şirketlerin ne kadar şeffaf olduğunun belgelendiği bir program olduğunu anlatan Özozan, aynı zamanda sera gazı yönetim sistemini belgelendirdiklerini, bunun da çevreye hassasiyetlerini gösteren bir örnek oluşturduğunu ifade etti.
               
ELEKTRİK ÖZELLEşžTİRME PROJELERİYLE İLGİLENİYORUZ

Zorlu Enerji Grubu 'nun yurtiçinde 763 megavat kurulu gücü olduğunu, 5 doğalgaz, 7 hidroelektrik, 1 jeotermal ve 1 rüzgar santrali bulunduğunu anımsatan  Özozan, yurtdışında da Rusya, Pakistan ve İsrail 'de yatırımları olduğunu söyledi.
               
Türkiye 'deki elektrik özelleştirme projeleriyle de ilgilendiklerini belirten Özozan, özellikle yerel yakıtların kullanımı konusunda ciddi hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.
               
450 megavat yenilenebilir enerji portföyleri bulunduğunu, bunların yatırım aşamasına geldiğini belirten Özozan, Türkiye 'nin en büyük rüzgar santraline sahip olduklarını, Rotor Elektrik santralının ikinci fazı olan 110 megavatın yapımı için teknoloji seçimiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü, bunun ardından proje başlamak istediklerini bildirdi.
               
Kızıldere 'deki jeotermal tesisinde ciddi iyileştirme çalışmaları yaptıktan sonra kapasite artırımına gidip Türkiye 'nin en büyük jeo termal projesini kurmayı hedeflediklerini, bununla ilgili olarak sondaj çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özozan, yaz aylarında bu projenin temelini atmış olacaklarını, 75 megavatlık kapasite öngördüklerini söyledi.
               
Gazetecilerin soruları da yanıtlayan Özozan, karbon kredilerinin satışına ilişkin bir soru üzerine, 'Karbon kredilerini 2012 'ye kadar bir broker firmaya sattık' dedi. Özozan, bunun getirisi konusunda ise bilgi vermedi.
               
Akenerji 'nin satışı konusunda Zorlu 'nun pozisyonun sorulması üzerine Özozan, 'Her enerji şirketi gibi bütün sektörü yakından takip ediyoruz. Ama bu konuyla ilgili bizim çok detaylı, somut bir çalışmamız yok' dedi.
               
Nükleer santral konusunda da görüşleri sorulan Özozan, nükleerin, enerji güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin de alınması gerektiğinin altını çizdi.
               
Özozan, Rotor Elektrik 'in satışıyla ilgili olarak ise bu konuda bir yatırım bankasının görevlendirildiğini, henüz bir satış kararı almadıklarını, konuyu değerlendirdiklerini bildirdi.
               
Özozan, bir soru üzerine, Moskova 'daki doğalgaz santralini bu yılın ikinci yarısında devreye almayı planladıklarını bildirdi.
               
Sektöre uzman olmayan kuruluşların girdiğini söyleyen Özozan, orta vadede konsolidasyon beklediklerini, gerçek anlamdaki yatırımcıların piyasada kalacağını ifade etti. Sektörde satın almalar yoluyla konsolidasyon olabileceğini belirten Özozan, yabancı kaynakların da devreye girmesi gerektiğini, orta ve uzun vadede Türkiye 'nin daha çok ilgi çekeceğine inandığını dile getirdi.
               
ZORLU ENERJİ 'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Toplantıda Zorlu Enerji 'nin yayınladığı rapora ilişkin verilen bilgiye göre, Zorlu Enerji, Türkiye 'deki ilk karbon emisyon projesini Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali ile gerçekleştirdi ve EcoSecurities Group ile 2008 yılının Ocak ayında, Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi imzaladı.
               
Santral, 2009 yılında da, Gold Standard kriterlerini yerine getirerek Gönüllü Emisyon Azaltımı piyasasında Gold Standard ile tescil edilen dünyanın en büyük projesi oldu. Gökçedağ RES 'de yıllık yaklaşık 302 bin 675 ton karbondioksit eşdeğerinde emisyon azaltımı miktarı bekleniyor.
               
Anadolu 'nun Avrupa ile Afrika arasındaki önemli kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle, özellikle rüzgar santrali yatırımlarının yer seçiminde kuş göçü ve önemli kuş alanlarının değerlendirilmesi önem taşıdığı için Zorlu Enerji Grubu, 2008 yılında Gökçedağ RES 'in inşaat sahasında kuş izleme çalışması başlattı.
               
Raporun hazırlık aşamasında Gökçedağ RES 'in bölgedeki yabani kuş popülasyonlarının uçuşlarına ve kuş göç yollarına etkisi araştırıldı.
               
Zorlu Enerji Gökçedağ 'da, Türkiye için bir başka yeni çalışmayı daha hayata geçirerek Gökçedağ RES;in inşaatı sırasında toprak üst katmanında oluşan bozulmayı onarmak için habitat restorasyonu uyguladı. Habibat restorasyonu kapsamında 45 hektarlık alan yeşillendirildi, 17 hektarlık alana da 30 bine yakın fidan dikildi.
               
Zorlu Enerji Grubu, Dalaman çayı üzerinde planlanan hidroelektrik santral projeleri için 'çED Olumlu Kararı'nı aldı. şžirket, 'Biyolojik çeşitlilik araştırma projesi' başlatmak üzere çalışmalara da başladı.
               
Zorlu Enerji Grubu, 2009 yılının aralık ayında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ile 'Kömür Gazlaştırma Teknolojisine Dayalı Elektrik Üretim Pilot Tesisi' kurulması amacıyla bir anlaşma imzaladı.
AA