10 milyar dolarlık Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi`ne iptal davası

10 milyar dolarlık Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi`ne iptal davası555 hektarlık alanıyla dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ve çizimini dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid'in yaptığı 'Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi' mahkemelik oldu.


Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye meclis üyesi İbrahim Doğan, Ocak 2009'da hayata geçirilmesi planlanan 10 milyar dolarlık projenin iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Doğan geçtiğimiz hafta mahkemeye verdiği dilekçede belediye meclisinden geçen 389 sayılı kararla kesinleşen planın yasalara, hukuk ilkelerine, İmar Kanunu'na, imar ilkelerine aykırı yapıldığını iddia etti. Mevcut planlı bölgelerin "1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı" ile birlikte plansız alana alındığını savunan Doğan, 1972-1973 Kartal nazım imar planlarına göre ruhsat ve iskânlı yapıları bulunan vatandaşların bu haklarının söz konusu planla birlikte ortadan kaldırıldığını iddia etti. Dava dilekçesinde, "Planın şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu ilgili kanun ve yönetmelikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmamış, planda bütünlük, bir üst derecedeki plana uyma, bilimsellik ve halkın katılım ilkesi, kamu yararı ilkesi çiğnenmiştir." ifadelerine yer verildi. Dilekçede ayrıca hazırlanan planda, 'plansız alan' olarak gösterilen yerlerde imarlı, iskânlı yapılar mevcut olduğu ve vatandaşların işyerleri ve evlerinin bulunduğu belirtildi. Nazım planında emsallerin (KASK) düşürüldüğüne dikkat çekilen dava dilekçesinde, İmar Kanunu gereğince güçlendirme ve tadilat ruhsatı talebinde bulunulması halinde mevcut yapıya nazaran emsal düşüklüğü nedeniyle ruhsat verilemediği belirtilerek, "Olası Marmara depremine karşı bu bölgede bulunan yapıların (ki bu yapılar ruhsatlı ve iskânlıdır) yenilenmesi ve güçlendirilmesinin önüne dava konusu plan ile engel konmuş ve buradaki insanlar kaderleri ile baş başa bırakılmıştır." görüşüne yer verildi. Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi, İstanbul'u yeniden şekillendirecek olan 'Üç İstanbul' projesinden en önemlisi. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü altı mimar arasından yapılan seçimle, yeni kent merkezi olarak seçilen Kartal'ın dönüşüm projesi Irak asıllı İngiliz mimar Zaha Hadid'e verildi. Hadid'in Kartal için çizdiği projeler İstanbul'un tamamının çehresini değiştirecek nitelikte. Çizimi tamamlanan proje kültür merkezi, opera binası, göl ve çevresi, kamu binaları, alışveriş merkezi, marinası ve meydanıyla dünyanın en ilginç mimarî eserlerinden oluşuyor.

MELİK DUVAKLI