11 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti!

11 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti! 11 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "sitelerde müsaade mecburiyeti konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1.    Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması  ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

2.    Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.

3.    Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler. 

4.    Mecburiyet,  bakım-onarım-tadilat, ortak alan, bağımsız bölüm veya bunların bağlantılarına konu olabilir.

5.    Ortak alanlardaki, bu konuya ilişkin  iş ve işlemler için kat maliklerinden izin almaya gerek yoktur.

6.    Özellikle ana gayrimenkulün sağlamlaştırılması konusunda bir veya birden fazla bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, ilgili bağımsız bölüm malikleri-onlardan da onaylı sükna sahipleri bu müsaadeyi vermeye mecburdurlar. Aksine davranışlar da mülki amir vasıtasıyla bu mecburiyet yerine getirilir.

7.    Bağımsız bölümlerin, bu iş ve işlemlerden zarar görmesi olasılığına karşın öncelikle komşuluk hukukuna başvurulursa da olası tazminler yerine getirilmezse malik dava açabilir.

8.    Projeye aykırı olarak gerek ortak alan, gerek bağlantılar gerekse bir başka bağımsız bölümdeki tadilat vb. iş ve işlemler için bu mecburiyet geçersizdir.

9.    Sıklıkla yaşanan olay, özellikle üst katlardan alt katlara su tesisatlarındaki akıntılardır. Bu konuda mağduriyete sebep olan tesisat bölümünün içinde bulunduğu bağımsız bölüm bu mecburiyete müsaade etmelidir ve mağduriyetin tazminini, masrafını karşılamalıdır.

10.    Bazı imalatlarda, ortak alan çatılara bazı şeyler (uydu anteni, güneş ısısı, vb.) konumlanmakta, ancak bu alanlara geçiş de başka bir bağımsız bölüm içinden yapılmaktadır. Bu durumda ortak şeylerin onarımı-değişimi vs. işler için de buradaki müsaade mecburiyeti geçerlidir.

11.    Kanunun bu maddesindeki, mecburiyet ile rıza bir birine karıştırılmamalıdır. Mecburiyet kanunun hükmü, rıza ise ikili ilişkilerin seviyesi ile ilişkilidir. Projeye aykırı bir konuda mecburiyete hükmedilemezken, rıza resmiyetten uzak olarak da gerçekleşebildiğinden diğer maliklerin, site yönetiminin haberi bile olmadan gerçekleşebilir ki sonrasında bu konuda doğacak bir mağduriyet veya cezadan rıza alan ve rıza veren birlikte sorumlu olur.

Nihat Dönmez (Site Yönetimleri Danışmanı)

www.konutsitesiyonetimi.com

 

4 maddede site yönetiminde giderler ve aidatlar!