10 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti!

10 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti! 10 maddede sitelerde müsaade mecburiyeti!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerde müsaade mecburiyeti" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1.    Bu konu, Kat Mülkiyet Kanunun 23. maddesinde işlenmiştir.

2.    Kat mülkiyeti, genel hukuk hükümlerindeki mülkiyetten farklıdır. Bu madde bu farklılığı açıkça ortaya koymaktadır.

3.    Bir bağımsız bölümde veya onun eklentisinde oluşan bir hasar veya bozukluğun giderilmesi, onarılması veya tesisin yeniden yapılması veya yapı güvenliği ile ilgili yapılması gerekli görülen incelemeler için ve anataşınmazın bir kısmının harap olması durumunda, bu durumların giderilmesi için başka bir bağımsız bölümün içinden veya dışından müdahaleye mecbur kalınırsa, bu diğer bağımsız bölüm sahibinin veya sürekli faydalananların buna izin vermesi zorunludur.

4.    Bu mecburiyete izin vermeyen, zararın giderilememesinden oluşan zarardan sorumlu olur.

5.    İçine girilecek bağımsız bölümde oturanların zararları mutlaka ve derhal ödenir.

6.    Kültürümüzde, bu müsaade mecburiyetine uymayan çok az sakin-malik vardır.

7.    Müsaade edilmemesi durumunda, bu konunun öncelikle kat malikleri kurulunda çözülebilme zorunluluğu yoktur.

8.    Müsaade mecburiyetine uymayan malike, öncelikle mülki amirden talepte bulunur.

9.    Kanunen ise, yönetici veya ilgili kat maliki madde 33’de bahsedilen davayı açma hakkına sahiptir.

10.    Aynı şekilde, müsaade eden kat maliki de işlerin sürüncemede kaldığı, sürenin uzadığı gerekçesi ile dava açabilir.
Kat Mülkiyeti Kanunu “Madde 23 – Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.(2)

    Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.

    Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.”

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

5 maddede site yönetim planlarının detayı!