Çukurova Balkon

1936 yılında Kadıköy Zühtü Paşa'da 14 dönüm bahçe ve iki ev 5.800 liraya satılacakmış!

1936 yılında Kadıköy Zühtü Paşa'da 14 dönüm bahçe ve iki ev 5.800 liraya satılacakmış! 1936 yılında Kadıköy Zühtü Paşa'da 14 dönüm bahçe ve iki ev 5.800 liraya satılacakmış!

1936 yılında Üsküdar Tahsil Müdürlüğü tarafından verilen ilanda Kadıköy Zühtü Paşa Mahallesi'nde 14 dönüm bahçe ve iki ev yapılabilecek 250 metrekare bahçe 5 bin 800 liraya satılacakmış.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Üsküdar Tahsil Direktörlüğünden:


Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nin Çifte Havuzlar Mevkiinde eski 1/1 yeni 2/2 numaralı bina ve fazla bahçe mutasarrıfı Fatma'nın borcundan dolayı aynı mahalde 14 dönüm iki evlik 250 zürradan ibaret fazla bahçesi 5.800 lira kıymet üzerinden müzayedeye vazedilmişti. Bu kerre ihalei kat'iyesi icra kılanacağından talip olanlar % 7,5 pey akçeleriyle ile birlikte ihalei kat'iyesi olan 21/3/936 günü Kadıköy kazası İdare Hey'eti müracaatları.


(1936 yılında birinci sınıf memur 100 ile 120 lira arasında maaş alırken bir doktor maaşı ise 120 ile 160 lira arasındaymış.)


Akşam Gazetesi 15 Mart 1936


Abdullah Kutalmış Mızrak/emlakkulisi.com