Kadıköy Zühtüpaşa imar planı askıya çıktı!

Kadıköy Zühtüpaşa imar planı askıya çıktı! Kadıköy Zühtüpaşa imar planı askıya çıktı!

İstanbul Kadıköy  Zühtüpaşa Mahallesi, Fenerbahçe Orduevi Kıyı Koruma Yapısı (Anroşman) Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Askıya Alma Tutanağı askıya çıkarıldı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 19.06.2019 tarihli ve E.135302 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Fenerbahçe Orduevi Kıyı Koruma Yapısı (Anroşman) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca NİP-37741 ve UİP-37742 plan işlem numaraları ile onaylandığı bildirilmiştir.Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28.06.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile İl Müdürlüğümüz ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın