Çukurova Balkon

1940 yılında Taksim Meydanı ve civarının alacağı şekil!

1940 yılında Taksim Meydanı ve civarının alacağı şekil! 1940 yılında Taksim Meydanı ve civarının alacağı şekil!

1940 yılında Taksim Meydanı ile civarının tanzimi planı hazırlanmış. Hazırlanan plana göre, meydanda yapılacak otelin ve apartmanların konumu, Taksim Gezi Parkı'nın da kaplayacağı alan belirlenmiş.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!
Taksim Meydanı 


Gezinti yeri, eski kışla arsasında yapılacak binalar


     Taksim Meydanı ile civarının tanzimi planı hazırlanmıştır. Dün de yazdığımız gibi Taksim Kışlası yerinde tramvay ve Mete caddeleri üzerinde binalar yapılacak ikisinin arasında bugün stadyum olan saha piyadelere mahsus geniş bir gezinti yeri Taksim Bahçesi ve Surp Agop'tan geçerek Nişantaşı ve Maçka'ya kadar uzayacaktır. Taksim Bahçesi'nden Surp Agop'a geçerken, Taşkışla'ya giden cadde bir köprü ile katedilecektir.

     Eski kışla arasında tramvay caddesi üzerinde apartmanlar yapılacaktır. Burası her biri 1000-1500 metre murabbaı genişliğinde dört parçaya ayrılmıştır. Her parçanın arasında ağaçlıklı yollar bulunacaktır. Bu yollar gezinti yerini tramvay caddesine bağlayacaktır. Dört parça arsada muhtelif kısımlara ayrılacak ve buralarda binalar yapılacaktır.

     Mete Caddesi üzerindeki arsalara gelince, Taksim Bahçesi'ne bakan eski Panorama Gazinosu yerinde 300 odalı modern bir otel yapılacaktır. Bu otelin karşısında bina bulunmayacak, bu suretle Boğaziçi görülebilecektir. 

     Otelden sonra Mete Caddesi'ni gezinti yerine bağlayan bir ağaçlıklı yol, sergi binası, konser salonu gelecektir. Bu binalar yanyana yanyana olacak ve 70-80 metrelik bir cephe kaplayacaktır. Sonra gene ağaçlıklı bir yol bu yolu müteakip yeni Taksim Meydanı'na bakan arsalar geliyor. Bu arsalara hususi apartmanlar yapılacaktır. 

     İleride yeni Taksim Meydanı'nda bugün İstanbul Kulübü olan bina ile yanındaki binalar istimlak edilerek yıktırılacak ve burada denize nazır bir teras vücuda getirilecektir.


Akşam 13 Eylül 1940Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com