1941 yılında Boğaz'ın Anadolu sahilindeki binalar 2 katlı olacak!

1941 yılında Boğaz'ın Anadolu sahilindeki binalar 2 katlı olacak! 1941 yılında Boğaz'ın Anadolu sahilindeki binalar 2 katlı olacak!

1941 yılında Anadolu Yakası'na ait imar planını hazırlayan Prost, Üsküdar'dan Beykoz'a sahil istikametinde açılacak yolun genişliğini 20 metre olmasına ve sahildeki binaların en fazla 2 katlı olacağına karar vermiş.
Boğaz'ın Anadolu sahili


Sahildeki binalar 2, yamaçtakiler 3 katlı olacak


    Şehircilik mütehassısı B. Prost'un Boğaziçi'nin Anadolu Yakası'na ait imar planı ile meşgul olduğunu yazmıştık. Bu sahanın nazım planı tetkik edilmek üzere Şehir Meclisi'ne sevk edilmiştir. 

    Üsküdar'dan başlayarak sahili takiben Beykoz'a kadar imtiad eden yolun genişliği 20 metre olacaktır. Nafıa Vekaleti bu yolun iki tarafına bundan sonra yapılacak binaların katını, sahile ve yola olacak uzaklıklarını tespit etmiştir. Bu hususta Nafıa Vekaleti tarafından hazırlanan ve B. Prost'un tafsilat planlarını hazırlarken nazarı dikkatini celbetmek üzere İstanbul'a gönderilen projeye göre sahildeki evler azami iki katlı, yamaçlardaki evler azami üç katlı olarak inşa edilebilecektir. 

    Beylerbeyi, Çengelköy, Anadoluhisarı, Paşabahçe ve Beykoz'un ticaret sahasındaki evlerin azami üç katlı olarak inşasına izin verilecektir.


Akşam 21 Nisan 1941Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com