03 / 10 / 2022

1945 yılına Mısır Çarşısı'nda bir dükkanın yıllık kirası bin 200 liraymış!

1945 yılına Mısır Çarşısı'nda bir dükkanın yıllık kirası bin 200 liraymış!

1945 yılında Mısır Çarşısı'nda 77 numaralı dükkan İstanbul Belediyesi tarafından kiraya verilecekmiş. Bugün binlerce liranın aksine 1945 yılında senelik kirası 38 altın parasına, bin 200 liraya kiralanabiliyormuş.İstanbul Belediyesi İlanları

  Yıllık kira

 muhammeni   İlk teminatı

     1200.00        90,00  Mısır Çarşısı'nda kain 77 kapı numaralı

                                     dükkan (baharatçı, bakkal, manav, kuru

                                     yemişçi, mezeci, yağcı, peynirci, helvacı

                                     ıtriyatçı, pastırmacı, yumurtacı, yufkacı

                                     börekçi, sucu, şerbetçi, şekerci, pastacı

                                     gibi mevzularla iştigal edilmek üzere.

        50.00         3.75    Cibali'de Abdi Subaşı Mahallesi'nin Abdül-

                                     ezelpaşa Sokak'ında 2 numaralı dükkan.

Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iki parça dükkan birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kalemi'nde görülebilir.

İhaleleri 13/4/945 Cuma günü saat 14'de Milli Korunma K. hükümlerine göre kura keşidesi suretiyle Daimi Encümen'de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesikalarıyla birlikte ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen'de bulunmaları.


(1945 yılında Reşat Altın 38 liraymış.)


Vatan Gazetesi 7 Nisan 1945Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com
Geri Dön