1946 yılında Bağlarbaşı Caddesi'nde 2.755 metrekare arsa 2.809 liraya satılacakmış!

1946 yılında Bağlarbaşı Caddesi'nde 2.755 metrekare arsa 2.809 liraya satılacakmış!

Ekmek Teknesi dizisine mekan olan Kuzguncuk Mahallesi’nin ana caddesi olan İcadiye (Bağlarbaşı) Caddesi'nde 1946 yılında 2 bin 755 metrekare arsa 93 altın parasına, 2 bin 809 liraya satılacakmış.Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları


Muhammen kıymeti İlk teminat

   Lira  Krş.           Lira Krş.

    516   06             38  75  Kınalıada'da Akasya ve Alsancak 

                                           Sokak'ında eski 70, yeni 25 kapı

                                           ve 54 ada, 2 parsel saylı ve 821

                                           M2 arsanın 1/16 hissesi.

   2809  35           210 75  Üsküdar Hacı Hesna Hatun Mahalle-

                                           sinin Bağlarbaşı Caddesi'nde eski 9

                                           yeni 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 kapı  sa-

                                           yılı ve 2,755,20 M2 arsanın tamamı.

    307   90             23  25  Üsküdar Selami Ali Mahallesi'nin 

                                           eski Parmakı Bakkal, yeni Kuşakçı

                                           Sokak'ında en eski 309, eski 12 yeni

                                           12 kapı sayılı ve 148,27 M2 arsanın

                                           tamamı.

    Yukarıda mevkileri yazılı yerlerin mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere ihaleleri 9/7/946 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık safhasına bırakılmıştır.

    İsteklilerin kati teminatlarıyla Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü Akarat ve Mahlulat kalemine gelmeleri.   


(1946 yılında Reşat Altın 40 liraymış.)


Akşam Gazetesi 18 Temmuz 1946Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com