1949 yılında tarihi kıymeti yüksek olan çeşmeler restore edilecekmiş!

1949 yılında tarihi kıymeti yüksek olan çeşmeler restore edilecekmiş!


1949 yılında mimari ve tarihi değeri yüksek olan çeşmeler restore edilecekmiş. İlk olarak Azapkapı Çeşmesi, daha sonra Bereketzade Çeşmesi restore edilecekmiş. Restore işini ise Mimar Vasfi Egeli üstlenmiş.1949 yılında tarihi kıymeti yüksek olan çeşmeler restore edilecekmiş!


Tarihi çeşmeler tamir ediliyor.


İlk olarak Azapkapı'daki Valide Çeşmesi tamir edilecek.


Mimari ve tarihi kıymeti yüksek olan çeşmelerden en kıymetli olanlarını tamir ettirmeyi ve bunlara yeniden su vermeyi kararlaştırarak iktiza eden tahsisatı Sular İdaresi'ne vermiştir. Bunlardan biri Azapkapı'da Lale Devri'nden kalma Valide Çeşmesi'dir. Çeşmenin süsleri ve pek zarif olan parçaları dökülerek harap olmuştur. Mimari malum olmayan bu çeşmenin daha bir müddet bu suretle bırakılırsa büsbütün yıkılıp çökmesine ihtimal vardır.

 Diğer çeşme de yine aynı devir eserlerinden bulunan Galata'da Kuledibi'ndeki Bereketzade Çeşmesi'dir. Bu çeşmenin kamyon, otomobil vesair nakliye vasıtalarının her vakit çarpıp tahrip edebileceği bir yerde olduğundan buradan kaldırılarak daha münasip bir yerde olduğundan buradan kaldırılarak daha münasip bir yere nakledilmesi düşünülüyor.

  Üçüncü tarihi çeşme Beşiktaş Maliye Şubesi yanındadır. Bu çeşme de Dolmabahçe'de İnönü Stadı'nın yanına getirilecektir. 

  Bu üç çeşmenin tamiri bu gibi tarihi eserleri tamir etmekte ihtisası olan Şişli Cami'nin mimarı B. Vasfi Egeli'ye verilmiştir.


Akşam Gazetesi 12 Mayıs 1949Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com