2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi Sonuç Bildirgesi!

 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi Sonuç Bildirgesi! 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi Sonuç Bildirgesi!

İstanbul Swissotel'de “Küresel ekolojik, ekonomik ve sosyolojik sorunlardan çıkış yolu olarak gösterilen YEŞİL DÖNÜŞÜM” temasıyla 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi'ni düzenlendi.Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın himayelerinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TOKİ'nin destekleriyle Türkiye'de binaların çevresel etkileri konusunda farkındalık oluşturmak, bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek, yeşil binaların gerekliliği konusunu Türkiye'nin gündemine taşımak amacıyla 18-19 Şubat 2013 tarihlerinde İstanbul Swissotel'de “Küresel ekolojik, ekonomik ve sosyolojik sorunlardan çıkış yolu olarak gösterilen YEŞİL DÖNÜŞÜM” temasıyla 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi'ni düzenledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği öncülüğünde gerçekleşen 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi'nde, 100'den fazla akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisinin ortak aklı doğrultusunda şekillenen "Yeşil Bina Sertifikası"  kılavuzunun tanıtımı da yapıldı. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yeşil Bina Sertifika sisteminin oluşturulması konusunda işbirliği koşullarını belirleyen bir protokol imzaladı. 


30'a yakın yabancı konuşmacının yanı sıra, ülkemizden çok sayıda akademisyen, sektör temsilcisi ve uzmanın katıldığı Zirve'de, yeşil bina sektörünün bugünkü durumuyla birlikte ortak sorunları ele alındı ve ekolojik yerleşim birimlerine giden yolda geleceğe dönük beklentiler dile getirildi.


Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur’un açılış konuşmasıyla başlayan Zirve’ye Çevre ve Şehircilik Bakan Erdoğan Bayraktar’ın yanı sıra,  TOKİ  Başkanı Haluk Karabel, EarthEco International Başkanı Philippe Cousteau Jr , Yudelson Associates Başkanı Jerry Yudelson, Capital E Kurucu Ortağı ve Direktörü Greg Kats, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, BREEAM Direktörü Martin Townsend de katıldı. 


Dr. M. Emre Çamlıbel yönetimindeki “21. Yüzyılın Şehirleri ve Toplumları” adlı oturumda yavaş şehirler ve sürdürülebilir şehirlerin avantajları karşılaştırıldı. Dr. Abdurrahman Arıman yönetimindeki “Sürdürülebilir Kent Planlaması için İşbirliği Oturum” adlı oturumda kentsel dönüşümde yeşil parametrelerin önem kazanması ve katılımcılığın gerekliliği vurgulandı. Prof. Dr. Vedat Akgiray yönetimindeki “Yeşil Ekonomi ve Yeşil Dönüşümün Finansal Modelleri” oturumunda yeşil binaların sağladığı tasarruf ve uygulanabilecek finansman yöntemleri irdelendi. Özden Başıbüyük yönetimindeki “Türkiye’de Yeşil Bina Uygulamaları Tanıtımı” adlı paralel oturumda Türkiye’de sertifikalı ve sertifika adayı yeşil bina projeleri tanıtılarak, projelerin tasarım ve inşaatında kullanılan uygulamalar üzerinde duruldu. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Ödül Töreni’nde Türkiye’de sertifikalı yeşil bina projesi yatırımcılarına sektöre katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. 


Dr. Duygu Erten yönetimindeki “Ulusal Yeşil Bina Kılavuzu Tanıtımı” oturumunda Yeşil Konut Sertifika Kılavuzu’nda yer alan konular açıklandı ve kılavuzun enerji konusu detaylandırıldı. Hüseyin Bilmaç yönetimindeki “Yeşil Binalarda Malzeme” oturumunda, çevresel ürün beyanına sahip malzemelerin yeşil binalarda kullanımı vurgulandı. Haluk Sur yönetimindeki “Yeşil Dönüşüm: Politika, Strateji ve Yatırım Kriterleri” oturumunda ise, inşaat sektörünün yeşil dönüşümünde etkin olan yatırım kriterleri irdelendi. Prof. Dr. Pınar Mengüç yönetimindeki “Sürdürülebilir Gelecek için Yeni Teknoloji ve İnovasyon” oturumunda, inovatif yaklaşımların kent planlamasındaki önemi vurgulandı. Ayşe Hasol Erktin, yönetimindeki “Dünyada Yeşil Binalar Konseyleri Aracılığıyla Yeşil Dönüşüm” oturumunda ise bölgesel yeşil bina konseyleri temsilcileri tarafından yerel uygulamalar paylaşıldı. “Gel Sen Anlat” gençlik yarışması ödül töreninde ödül kazanan lisans öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yönetimindeki “Yeşil Gençlik Platformu: Sürdürülesi Kent Konuşmaları” oturumunda ise lisans öğrencileri sürdürülebilir kentlerle ilgili görüşlerini paylaştı. 


Zirve sonucunda ortaya aşağıdaki ortak görüşler çıkmıştır:


1. Ekomonik, Sosyolojik ve Ekolojik krizlerden çıkış yolu “Yeşil Dönüşüm”dür.

2. Ekolojik fonlar oluşturularak yerel, katılımlı sürdürülebilirlik yatırımları desteklenebilir.

3. Yavaş şehirler aynı zamanda modern, teknolojiyle desteklenmiş yaşamı içinde barındırabilir, bu nedenle yavaş şehirler desteklenmelidir.

4. Sürdürülebilir projeler, binalar, şehirler oluşturmak için multidisipliner ve entegre planlama zorunludur. 

5. “Sertifika Sistemleri” sürdürülebilirlik konusunda ilerleme için gereklidir.  “Yeşil bina” ve “sertifika” kavramlarının içi boşaltılmadan kullanılmalıdır, farkındalığın arttırılması önemlidir.

6. Kentsel dönüşüm ve proje geliştirme sürecinde halkın katılımı önemlidir.

7. “İyi uygulama” örnekleri gösteriyor ki; yeşil binaların tasarruf ve atık azaltma faydasına karşılık maliyet artışına etkisi göz ardı edilebilir. 

8. Türkiye’nin karbon azaltım hedeflerine paralel olarak sıfır karbon projeler artırılmalıdır. 

9. ÇEDBİK’in hazırlamış olduğu konutlara yönelik, Yeşil Bina Sertifika Kılavuzu referans kabul edilip ve ülkemizde yeşil binalara ilişkin sertifikalandırma çalışmalarına Bakanlık destek vermelidir. 

10. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılacak olan uygulamalara yönelik olarak, Ekolojik Yerleşim Birimleri Sertifika Kılavuzu hazırlanmalıdır. 

11. ÇEDBİK’in yeni yapılacak olan konutlara yönelik olarak hazırlamış olduğu Yeşil Bina Kılavuzunun yanında, ticari binalara, mevcut binalara, okul ve hastanelere vb. yapılara yönelik Yeşil Sertifika Kılavuzlarının hazırlık çalışmalarına başlamalı ve bu çalışmalara Bakanlık tarafında destek verilmelidir.

12. Bakanlık sertifikaların ülke genelinde kullanımını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara destek olmalı, katılmalı ve teşvik edici rol üstlenmelidir.

13. Daha büyük tasarruf oranlarının elde edilebilmesi için bina stoğunu oluşturan mevcut binaların enerji verimliliğine öncelik verilmelidir. 

14. Yeşil binalarla elde edilecek tasarruf ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. 

15. Ülkelerin enerji verimliliği ve karbon azaltımı programlarını finanse edebilmesi için devlet desteğinin gerekliliği kaçınılmazdır. 

16. Türkiye, yeşil bina ve yeşil dönüşüm konularında başlattığı çalışmalardaki kararlığını sürdürmelidir. 

17. Halk yeşil binalar konusunda yeterince bilgi sahibi değildir. Kamuoyunda farkındalık henüz tam olarak oluşmamıştır. Bu konuda ÇEDBİK ve Bakanlık olarak farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

18. Sosyal sürdürülebilirlik önem kazanmalı, insan konforunun ve sağlığının iyileştirilmesi amaçlanmalıdır. 

Bu çerçevede, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği yukarıdaki konularda gerekli çalışmaları yapmak, bilgi birikimini kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşmak ve “Yeşil Konut Sertifikası”’nı kamuoyunun kullanımına sunmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği