2015 yılında ilk defa emlak vergisi nasıl ödenir?

2015 yılında ilk defa emlak vergisi nasıl ödenir?Emlak vergisi, taşınmaz mal sahipleri tarafından ödeniyor. Mükellefiyet taşınmaza sahip olunduğu seneyi takip eden yıl başlıyor. Peki, 2014 yılına alınan taşınmazın 2015 yılında ilk defa emlak vergisi nasıl ödenir?


2015 yılında ilk defa emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi, taşınmaz mal sahipleri tarafından ödeniyor. Mükellefiyet taşınmaza sahip olunduğu seneyi takip eden yıl başlıyor. Satın alımın gerçekleştiği sene sonuna kadar beyanname verilmesi gerekiyor.


Peki, 2014 yılı içerisinde gayrimenkul satın aldığınızı düşünelim. 2015 yılında ilk defa emlak vergisi nasıl ödenir?


2015 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2015 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanıyor.


ÖRNEK 

Mükellef (B) 2014 yılında Konya ili, Akşehir ilçesi sınırları içinde 950 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. 


Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 250,00 TL'dir. 


2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 5,055 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2015 yılında başlayacak bu mükellefin 2014 yılında satın aldığı arsanın 2015 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.


-2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2013 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri

250,00 TL


-2015 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı

(% 10,11/2=)  % 5,055


-2015 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1x2)]

262,63 TL


-Arsanın yüzölçümü

950 m2


-Arsanın 2015 yılı vergi değeri (3x4)

249.498,50 TL


- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

249.000,00 TL


2015 yılı emlak vergisi yeniden değerleme oranı!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com